نجبای بیگانه پرست و غریبه زده ما

 

تورکهای نجیب، مسلمانان عزیز و ظریف، آنان که نمی خواهند دل کسی کوچکترین رنجی ببیند و هیچ غریبه ای را برنجانند اما خودی را هر طور که بخواهند می پیچانند عذاب و توهین می کنند. و حق خودی ها را نادیده می گیرند. و همیشه سعی شان بر این است که نکند دل غریبه ای برنجد حالا گور پدر خودی ها.


ادامه مطلب ...