نریمان حسین زاده

نریمان حسین زاده، چاراوْیماغێن جنوب غربینده (گۆنئی باتێسێندا) اوْلان قوْجا‌کندی آدێندا بیر کندینده دوْغۇلۇب، اوْ ایلله‌ر بوْیۇدۇ تهرانین اسلامشهرینده یاشایێر و مداحلێقلا مرثیه شعری دئمه‌یی گؤزه‌لجه بیربیر ایله‌ باغلایێب. اوْ ایندیسه چاراوْیماقدا و اسلامشهر ده بیر تانێنمیێش مداح دیر، آنجاق اوْنۇن بیرینجی کیتابی 1384 ایلین گۆزۆنده یایێلدێ و اوْنۇن شعر طبعین تۆرکجه مرثیه ادبیات اۇزمانلارێنا (متخصصین) گؤسته‌ردی، اوْنۇن بۇ کیتابیندا شعرلری چوْخ سلیس و بۆتۆن مداحی ریتمله‌رینه ساده‌جه اۇیقۇندۇلار، بۇ شاعیرین حضرت زهرا (س)‌یا گؤره اؤنه‌ملی نوحه‌لری وار و من بۇردا اوْلاردان بیر نئچه‌سین گتیریره‌م. اۇمۇد وارێم گله‌جکده بۇ شاعیرده‌ن آرتێق یازام نئجه کی گئچمیش شاعیرلریمیزین گؤزه‌ل اثرلری وار ایندیسه ائله دیری شاعیرلریمیزینده گؤزه‌ل یارادێجێلیغلارێ وار.


دفتر عاشورا – نریمان حسین زاده – انتشارات پیری - چاپ اول – 2100 نسخه – پاییز 84 – شابک:964-8191-36-0

ایام فاطمیه گؤره بۇ سایێن قوْشار(شاعیر)دان اوْ بؤیۆک قادێنا عایێد بیر نئچه نوحه اوْخۇیاق:

 

گل عم اوْغلۇ باشێم اۆسته، اوْخۇ قۇرآن اؤلۆره‌م

آغلایان گؤزله‌ریوه، فاطمه قۇربان اؤلۆره‌م

 

دئمیره‌م غصّه‌سی چوْخ قدّی کمان آیرێلێرام

بخت ائویمده‌ن یئمه‌دیم بهره جوان آیرێلێرام

بالالارێمدان عم اوْغلۇ نیگه‌ران آیرێلێرام

بیلیسه‌ن غم یئتیشیب بختیمین اۇلدۇزلارێنا

حورمت ائد فاطمه‌نین بۇ آناسێز قێزلارێنا

سنه زحمه‌تدی اگرچه ولی منّتدی منه

بیلیسه‌ن چوْخدۇ علاقم بۇ حسین و حسنه

گؤزده‌ن آتما بۇلارێ فاطمه قۇرباندێ سنه

چکمیشه‌م دهریده زحمه‌تلرینی غم یئمیشه‌م

سسلئییبله‌ر نه‌نه هر وقتیده من جان دئمیشه‌م

دیلله‌ره دۆشسه جماعت دییه‌جک بیربیرینه

هئچ کیمین غملری چاتماز اوْ حزین‌ین غمینه

نه گلین گتدی نه گؤنده‌ردی قێزین بخت ائوینه

گۆلشن-ی-عمرینه آفت یئتیشیب تئز سوْلدۇ

آرزیسی قالدێ یانان دیلده جاوان مرگ اوْلدۇ

بیرده آی مظلوم عم اوْغلۇ ائدیم آگاه سنی

اوْلسا ایمکانی اگر شاد ائله بۇ فاطمه‌نی

قوْیدۇن اؤز اللـریویله‌ن، ائله کی قبره منی

هامی ترک ائتسه‌ده سن قبریمی ترک ائتمییه‌سن

قالاسان قبریمین اۆسته گئجه‌نی گئتمییه‌سن

الغرض ائتدی وصیتلرینی دخت-ی-نبی

آیرێ بیر حاله سالێبدێر شه-ی-والا نسبی

گۆن دوْلاندێ یئتیشیبدیر گئجه‌نین نصف-ی-شبی

فاطمه قێزلارێنێن گلدی اوْ موشگول گئجه‌سی

ثبت اوْلۇندۇ اوْ گئجه حیدره نیسگیل گئجه‌سی

ائی قلم یاز اوْ گئجه، اوّل هیجران گئجه‌سی

زینب‌ین غمله‌رینین یعنی فراوان گئجه‌سی

نه‌نه یاسینده اوْلان سینه‌سی سۇزان گئجه‌سی

اوْ گئجه خوْش گۆنۆنه زینب‌ین آخر گئجه‌سی

دای اوْ گۆنده‌ن ائله‌بیل غم یازێلێب هر گئجه‌سی

اله‌ییر ختم-ی-رسل اشکین عذاره اوْ گئجه

فاطمه آیرێ دۆشۆر قلبیده یاره اوْ گئجه

قوْیۇر اؤز همسری گیزلینجه مزاره اوْ گئجه

اوْ گئجه ایدی، نه‌نه‌سیز قێزلارێنێن غم گئجه‌سی

باشلانێر فاطمه‌نین دهریده ماتم گئجه‌سی

بیلمیره‌م من، شه‌-ی-محشر اوْ گئجه چکدی نه‌لر

غوسل ائدیب فاطمه‌نین جسمینی با دیده‌-ی-تر

اوْلدۇ تشییعینه آماده فقط یئددی نفر

حمل ائدیبله‌ر گئجه‌نین عاله‌می وای دونیایه

گتیریب یئتدیله تا دفن اوْلۇنان مأوایه

اؤزۆ بر قبر قازێب فاطمه‌یه شیر-ی-خدا

بۇ یانان قلبلر اوْلسۇن اوْ یانان قلبه فدا

دۇتدۇ تصمیم اؤزۆ اۆز همسرینی قبره قوْیا

گؤردۆ بیر ایش اوْ زامان لرزه‌یه آفاقی سالێب

نعشین آغلار گؤزیله اللرینین اۆسته آلێب

ایسته‌دی یارێنێ قبره قوْیا سولطان-ی-جهان

گوئیا کی ایکی ال اوْلدۇ نمایان اوْ زامان

گلدی سس فاطمه‌نی وئر منه اوْلما نیگه‌ران

آغلایێب گؤز یاشێنێ خون-ی-دیله قاتما علی

بۇ قده‌ر آغلایێب، عالملری آغلاتما علی

آی عم اوْغلۇ سنه تاپشێردێم امانت بالامێ

ترک قێلدێم من اوْ صاف-وْ-سلامت بالامێ

قایتارێبسان ندیر علّت کی بۇ حالت بالامێ؟

غم-وْ-آلام-ی-زمان سرو کیمی قدّین اگیب

سینه‌سی صدمه گؤرۆبدۆر، یۆزۆنه سیلی دگیب

تا ائشیتدی بۇ صدانی، اوْ شه-ی-دلخسته

اۆره‌گی درده گلیب آغلادێ هئی آهیسته

بالالار ائوده پریشاندی، علی قبر اۆسته

اوْ قده‌ر سؤیله‌دی غم سؤزلرینی اؤز-اؤزۆنه

غالیب اوْلدۇ یۇخۇ تا اینکه اوْ مولا گؤزینه

عالم خوابیده گؤردۆ اوْ شه-ی-کون-وْ-مکان

دامه‌نینده‌ن یاپێشێب فاطمه با آه-وْ-فغان

ائدیر ایظهار عم اوْغلۇ نیگه‌رانم نیگه‌ران

ایسته‌سوْن فاطمه‌نین دؤنمه‌یه گؤز یاشێ سئله

دۇر آیاق اۆسته عم اوْغلۇ ائوه تئز رجعت ائله

...

فاطمه سؤزلرینی درک ائله‌دی شاه-ی-زمن

دۇرۇب آیرێلدێ ائوه سارێ گلیر دیلده محن

ائوده یوْل گؤزلۆر حسین زینب و کلثوم و حسن

نئجه گلسین اوْ گئجه ام ابیهاسیز ائوه

نئجه گلسین ائوه، هانسێ ائوه زهراسیز ائوه

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

حضرت زهرا (س) نوحه‌سی

 

آللاه نه‌نه‌میز قبره اۆره‌کده یارا گئتدی

دیلده یارا، قوْلدا یارا، باشدا قارا گئتدی

 

قلبی یارالێ، دردی نهان، گئتدی مزاره

آز عؤمر ائدیب، عالمده جوان، گئتدی مزاره

باخدێ حَسَینینه نیگه‌ران گئتدی مزاره

قلبینده غمی گلمه‌دی آخر سانا گئتدی

تاب ائیله‌دی هر لحظه غم-وْ-درد-ی-نهانه

اوْن سگگیز ایل عؤمرینده دؤنۆب قدّی کمانه

نیسگیلله‌ری قالدێ بیزه بۇ ائوده نیشانه

هیجرینده بیزی سالدێ یانار اوْدلارا گئتدی

یاندێ قاپێمێز اوْندا کی اغیار آراسێندا

گۆل قالدێ اوْ ساعت ائله‌بیل خار آراسێندا

پهلولری سێندێ در-وْ-دیوار آراسێندا

نیسگیلله‌رینی یازدێ در-وْ-دیوارا گئتدی

....

وردیم اوْلۇب هر لحظه و هر آن نه‌نه‌م ائی‌وای

قلبی یارالێ دیده‌سی گیریان نه‌نه‌م ائی‌وای

گۆل جیسمی گئده‌ن قبرینه پئنهان نه‌نه‌‌م ائی‌وای

هیجرینده مله‌ر دؤرد بالا قالدێ آنا گئتدی

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

آنا غمینده اوْخشامالار:

نه‌نه نه‌نه! اۆره‌کدی یارا گئتدین

آیرێ دۆشۆب اۇزاق دییارا گئتدین

یاشایێشێن شیرینلیگی آنا

قوْیدۇن بیزی آناسێز هارا گئتدین؟

∞∞∞∞∞

نه‌نه نه‌نه مقصده چاتان نه‌نه

آخشام چاغێ گۆن کیمی باتان نه‌نه

آرزێسێ قلبینده جاوان وقتینده

بالالارێن گؤزینده‌ن آتان نه‌نه

∞∞∞∞∞

نه‌نه نه‌نه غموندا دیل داغلارام

ماته‌موندا اشگیم یۆزه باغلارام

یادا ساللام سنله گئچه‌ن گۆنله‌ری

هئی نه‌نه وای سؤیلییه‌ره‌م آغلارام

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

حضرت زهرا (س) عم اوْغلۇسۇنا خیطاب ائدیر:

اؤلۆره‌م عم اوْغلۇ گؤزۆن فدا، باشا چوْخ چتین محن‌یم گله

نفه‌سیم دۆشۆبدۆ شومارییه، دئ حۆسئینله‌ن حسن‌یم گله

∞∞∞∞∞

دئ عم اوْغلۇ گلسین اۇشاقلارێم، بۇ چتین زامانێ گؤرۆم گئدیم

اؤز الیمله بیرده حۆسئینیمه، سۇسۇز اوْلسا گر سۇ وئریم گئدیم

گله زینب‌یمی یاواش-یاواش، بیر الیمله زولفون هؤرۆم گئدیم

کی چتیندی زولفونه زینب‌ین، آنا تک بیر ال چکه‌نیم گله

∞∞∞∞∞

اؤز ائویمده من گؤره‌ن ایشله‌ری، داخێ قوْرخۇرام گؤره‌ن اوْلمایا

آیێلێب {آیێنێب} سۇ ایسته‌سه هر گئجه، بۇ حۆسئینه سۇ وئره‌ن اوْلمایا

نده زولف-ی-زینبی من کیمی دارایێب داخێ هؤره‌ن اوْلمایا

نه شریک-ی-غم اوْلانێم گله، نده دردینی بیله‌نیم گله

∞∞∞∞∞

بالالارێم عطریمی بۇ یانان قاپێدان آلارلار عم اوْغلۇ جان

یانا یانا آه-وْ-فغان سسی، بۇ ائوه سالارلار عم اوْغلۇ جان

ندی چاره بۇ گئجه‌ده‌ن داخێ، نه‌نه‌سیز قالارلار عم اوْغلۇ جان

داخێ قوْیما آه-وْ-نوایه چوْخ، حسن‌یم شیرین سخن‌یم گله

∞∞∞∞∞

گئجه وقتی غوسلیمی وئر اؤزۆن، اؤز الینله ائیله‌گیله‌ن کفن

خوْش اوْلار کی ایسته‌مییه‌نله‌ره بۇ قضیّه اوْلمایا چوْخ علن

منه ائوده بزم-ی-عزا قۇرۇن، گر اوْلماسا یاسێما گلین

کی گؤزه‌لدی شیوه‌نه زینب‌یم، اوْ هزاره-ی چمه‌نیم گله

∞∞∞∞∞

منی اوْخشاسێن بئله زینب‌یم، نه‌نه مونئس-ی-غم اوْلان نه‌نه

غم-وْ-غصّه‌سی چوْخ اوْلان نه‌نه، ولی عؤمری چوْخ کم اوْلان نه‌نه

ستم-وْ-جفای زمانه‌ده‌ن، اۇجا قامه‌تی خم اوْلان نه‌نه

داخێ موشگول ایشدی کی بۇ ائوه، نه‌نه سن کیمی گئده‌نیم گله

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

آنا یاسێندا

قوْیدۇن منی بۇ ائوده مله‌ر، آغلارام نه‌نه

گئتدین مزاره دیلده شرر، آغلارام نه‌نه

 

نیسگیلله‌رین دۆشه‌ر یادێما قلبیم اوْدلانار

اللر اۆره‌کده شام-وْ-سحر، آغلارام نه‌نه

 

یاد ائیله‌ره‌م سنیله کئچه‌ن گۆنله‌ری مودام

هاردان اوْ گۆنله‌ریم قایێدار آغلارم نه‌نه

 

سسله‌ردیم هر زاماندا نه‌نه، سس گله‌ردی جان

خوْش گۆنلریم کی یاده دۆشه‌ر آغلارام نه‌نه

 

دردین دییه‌ر آناسێنا قێز دۆشسه موشگوله

نئیله‌ر آناسێ اوْلماسا گر آغلارام نه‌نه

 

قارداش آتا باجێ هامێسێ، کیمسه‌دیر ولی

واردێر آنادا آیرێ ثمر آغلارام نه‌نه

 

ائوده آتا، آنا یئری وئرمه‌ز، یقیندی بۇ

هر گۆلده وار بیر عطر-ی-دئگه‌ر، آغلارام نه‌نه

 

گۆن دؤنسه آی دوْلانسا گله‌ر بایرام آخشامێ

بایراملێق الده گؤرسه‌م اگر، آغلارام نه‌نه

 

قارداش دا گئتمه‌‌سه باجێ دیدارینه اگر

دیلده‌ن مگر آناسێ دؤزه‌ر، آغلارام نه‌نه

 

هر کس گؤرۆب آنا داغێنێ یاخشێ درک ائده‌ر

قلبیم نده‌ن غموندا اسه‌ر آغلارام نه‌نه

 

قلبیم دوْلان زاماندا هئی سسله‌ره‌م سنی

گلمه‌ز منه جاواب-ی-دیگه‌ر، آغلارام نه‌نه

 

آمما بۇ آغلاماق غم-ی-دیگر سالێر یادا

دیل یاندێرار اوْ غملی خبر، آغلارام نه‌نه

 

آغلار اوْ غمده زینب-وْ-کلثوم، حۆسئن حسن

آغلار اوْ غمده چوْخ نه‌نه‌لر، آغلارام نه‌نه

 

زینب دییه‌ردی ائی آتامێن یاوری آنا

ائتدین نده‌ن بۇ نوعی سفر، آغلارام نه‌نه

 

هانسێ آنا سنین کیمی گؤز یاشلێ باغرێقان

گؤزده‌ن آتار بالانێ مگر، آغلارام نه‌نه

 

زینب هارا آنا بۇ قده‌ر درد-وْ-غم هارا؟

هانسێ اۆره‌ک بۇ درده دؤزه‌ر، آغلارام نه‌نه

 

آخشام اوْلان زامان چێراغێ ائولرین یانار

قلبیم دوباره غصّه‌له‌نه‌ر، آغلارام نه‌نه