بۇ قاره کـؤینه‌گیلـه‌ن سیز قـوْیـۇن مـزاره منـی

غملر دریاسی

(صادقپور اوْخۇیان اوْخشامالار)

ایندییه‌دک من بۇ وبده بیر ایکی یازێدان سوْرا بۆتۆن بؤیۆک آغێت قوْشارلارێمێزدان یازمێشام و تۆرک بۆدۆنۆن آغێز (شیفاهی) آغێت گؤرکسؤزۆندان آز یازمێشام. بیز قاباقجا دئدیک کی تۆرکجه ده آغێت کؤکله‌ری لاپ آیدێن و گۆجلۆ گؤرۆکۆر، ایندیسه ائله اوْنا گؤره بیر آغێت بیتیکی (کیتابی) اله گتیرمیشه‌م کی چوْخ پایێ بۇ شیفاهی سؤزلردی. آدێ «غملر دریاسی» یازانی «عابد صادقپور» چوْخ گؤزه‌ل و اؤنه‌ملی بیر کیتابدیر، بۇ کیتابی بایاتی و اوخشاما کیتابی دئمه‌کدیر. رحمه‌تلیک صادقپور بۇ کیتابدا تۆرک آغێ تؤره‌نلرینده اوْخۇیان بایاتێلاری و اوْخشامالارێ گتیریب و اوْلارێن ایچینده لاپ اۇنلۇ و مشهور نوحه‌لر ده‌نده بیر نئچه‌سین گؤرمه‌ک اوْلۇر، بۇ کیتابین اوْخۇماغێن دۆزگۆن تۆرک مداحلارێنا و تۆرک آغێز گؤرکسؤزۆنۆن آراشدێرێجێلارێنا و سئوه‌نله‌رینه توصییه ائده‌ره‌ک اوْندان بیر نئچه اؤرنه‌ک اوْخۇیاق:

 کیتابێن اؤنۆنده بۇ ایکی دؤردلیکی اوْخۇیۇرۇق:

امانـدی وئرمییـه‌سیز رسـم-ی-روزیـگـاره منـی

اؤلـه‌ن زامانـدا سـوْیـۇنـدورمـایێـن دۇبـاره منـی

حۆسئن‌چییه‌م من اۆچۆن آغ کفه‌ن نه لازیمدیر

بۇ قاره کـؤینه‌گیلـه‌ن سیز قـوْیـۇن مـزاره منـی


××××××××××××

عـؤمـۆر کئچـدی بیر شاد اوْلۇب، گۆلمـه‌دیم

غــم تــوْزۇنــۇ اۆره‌گـیمـــده‌ن سیلمــه‌دیــم

گؤوه‌رچین تک بیر قۇش اۇمـۇش جاوانلێــق

نئجــه گلــدی نئجــه گئتــدی بیلمــه‌دیــم

×××××××××××

بۇ کیتابدا اوْخشاما و نوحه‌ده‌ن سوْرا آیری گؤزه‌ل قوْشقۇلارا دا تۆش گلیریک:

یاغێش یاغار دره‌لرده‌ن سئل گئده‌ر

بیر گۆن اوْلار بۇرنۇنداکی یئل گئده‌ر

مغرور اوْلۇب دونیایا بئل باغلاما

بۇ اؤلکه‌ده‌ن اوْبا گئده‌ر، ائل گئده‌ر

یایدا قێشدا اۇجا داغێن قارێ وار

باغچالارێن هئیواسی وار نارێ وار

والێ اوْلان ایتیرمه‌سین اؤزۆنۆ

باشێن ایه‌ر هر آغاجێن بارێ وار

هر کیم ایسته‌ر محبتی ساخلاسێن

وارلێ اوْلان یوْخسۇللارێ یوْخلاسێن

هر دوْغۇلان گئتمه‌لیدیر دونیادان

آخه‌ر گره‌ک اجل آتێن هاخلاسێن

سؤیله منه: دونیا کیمه قالێبدێ؟

گؤیده‌ن گئده‌نله‌ری یئره سالێبدێ

یاخشێ دئییب ائل شاعیری شهرییار

«هر کیمسه‌یه هر نه وئریب آلێبدێ»

××××××××××××

یا بیر آیری دؤردلۆکده بئله گتیریب:

قۇزغۇن گئده‌ر داغلار اۆسته اگله‌شه‌ر

گۆل چیمه‌نده بیر خار اۆسته اگله‌شه‌ر

شریف اوْلماز یۇخارێدا اگله‌شه‌ن

چوْخ تیکاندا دۇوار اۆسته اگله‌شه‌ر

×××××××××××××

سؤیله منه دونیا کیمه ساز گله‌ر

یای قێش گئده‌ر پایێز گله‌ر یاز گله‌ر

دیریلیکده منی چوْخ ایسته‌یه‌نله‌ر

اؤلسه‌م داخێ قبریم اۆسته آز گله‌ر

××××××××××××

حضرت زهرا (س)- دؤردلۆکله‌ری:

باغرێم اوْلۇب غصّه‌ده‌ن شان-شان آغلار

طبیب آغلار، دردیمه درمان آغلار

گئجه منه غوسل وئره‌ر عم اوْغلۇم

اگه‌ر منی قانلێ گؤرسه، قان آغلار

×××××××××××××قانلێ: جانی، سنگدل

عم اوْغلۇمۇن دوله‌تینده‌ن اۇجالدێم

باج وئرمه‌دیم ظالیمله‌ر ده‌ن باج آلدێم

اوْن سگگیز سیننیده باشێم آغاردێ

جاوان عؤمرۆم کئچیب گئتدی قۇجالدێم

×××××××××××××××

بیر آسلان بسله‌دیم یثریب داغێندا

قییام ائیله‌ر عصرین یامان چاغێندا

دوْلانسامدا بهشتین باغلارێندا

گؤزۆم وار کربلانین توْپراغێندا

×××××××××××××

دۆشمه‌ن دانێب حقّیمی بللی بللی

بیلدیرمه‌ره‌م قوْلدا سێنان محلّی

دارێخارام ائله ناماز قێلاندا

نه وقته‌جک قنوت دۇتۇم بیر اللی

××××××××××××××

من زینبم باتدێم عزا گردینه

یالوارمادێم زمانه نامردینه

قودرتی اوْلمادێ هئچ بیر طبیبین

نوسخه یازا اۆره‌گیمین دردینه

ــــــــــــــــــــــــــــ

من زینبم بیلله‌م عئشقین قیمتین

عاشیقلرین هدف‌لرین نیتّین

ایکی تحفه زواریمده‌ن ایسته‌ره‌م

بیر گؤز یاشێ بیرده حۆسئن تۆربتین

×××××××××××××××

حضرت رقیه دؤردلۆکلری

خزان گلسه بۆلبۆل آغلار گۆل آغلار

درده دۆشه‌ن آبلار آغلار ایل آغلار

خرابه‌نین دیواری یوْخ سقفی یوْخ

گله‌ن آغلار گئده‌ن آغلار ائل آغلار

ــــــــــــــــــــــــــــ

اۆره‌گیمده قۇرتارمایان غمیم وار

دریالاردا غرق اوْلمایان گمیم وار

بیر گۆن گله‌ر قوْلۇن دوْلار بوْینۇما

اۇزۇن قوْللۇ بیر وفالی عمیم وار

ــــــــــــــــــــــــــــ

رقیّییه‌م سؤزه گلمیر دوْداغێم

کربلاده‌ن یارالێدێر قۇلاغێم

شام‌ یوْلۇندا آت ‌دؤشۆنده قاچمێشام

خانمیم عمّه! قابار اوْلۇب آیاغێم

ــــــــــــــــــــــــــــ

خراب اوْلسۇن بۇ دونیانی روقیّه

اوْلۇبسان بۇردا زیندانی روقیّه

گئدیب زهرا قۇجاغێنه یاتارسان

دییه‌ر لایلای بالام جانی روقیّه

ــــــــــــــــــــــــــــ

قۇرۇم تئلون قوْی تؤکۆلسۆن قاش اۆسته

جئیران کیمی اوْتۇرما سن داش اۆسته

دئدین منه سێرغا گتیر معجه‌ر آل

قره‌گیله منکی دئدیم باش اۆسته

ــــــــــــــــــــــــــــ


 

امام حۆسئن (ع) و

حضرت زینب (ع)

اوْخشامالارێ:

 

غم لیباسین سوْیمارام

آغلاماقدان دوْیمارام

باشێن یاراسێن گؤردۆم

باشا حنا قوْیمارام

ــــــــــــــــــــــــــــ

دییه‌ره‌م گۆل سوْلۇبدۇ

گۆلشه‌نده گۆل سوْلۇبدۇ

باشێوێ شئمر آپارێب

اللرون بس نوْلۇبدۇ

ــــــــــــــــــــــــــــ

کربلاده داش آغلار

زینبون قارداش آغلار

دۆشمه‌نلرین قوْخۇسۇندان

قێزلارۇن یاواش آغلار

ــــــــــــــــــــــــــــ

اۆره‌گیم اسدی فله‌ک

صبریمی کسدی فله‌ک

هر یئرده چادێر قۇردۇم

طنابین کسدی فله‌ک

ــــــــــــــــــــــــــــ

کربلاده کؤچ اوْلدۇ

کاروان گئتدی کؤچ اوْلدۇ

یئددی قارداشلان گله‌ن باجێ

آخری آی هئچ اوْلدۇ

ــــــــــــــــــــــــــــ

زینبم هارا گئدیم؟

هارام وار هارا گئدیم؟

یاپێشێم بالالارۇوۇن الینده‌ن

هارام وار هارا گئدیم؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

گلیردیم داغ آراسێ

تاپدێم معجه‌ر پاراسێ

اؤلۆنجه دای ساغالماز

اۆره‌گیمین یاراسێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

آغلارام آغلار کیمی

دردیم وار داغلار کیمی

خزه‌ل اوْلۇب تؤکۆلدۆم

وئرانا باغلار کیمی

ــــــــــــــــــــــــــــ

بیر قۇش گلیر آغ داشدان

خبر وئریر قارداشدان

قارداش باجێدان دوْیسا

باجێ دوْیماز قارداشدان

ــــــــــــــــــــــــــــ

خئیمه‌لریم تالاندێ

اۆره‌گده اوْد قالاندێ

گؤره‌ن دییه‌ردی زینب

خانیملیغین یالاندێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

گۆلۆم خزانا دؤندۆ

نغمه‌م فغانا دؤندۆ

گئجه گۆندۆز آغلادێم

گؤز یاشێم قانا دؤندۆ

ــــــــــــــــــــــــــــ

اۇجا داغلار باش اۇلدۇ

منه غم یوْلداش اوْلدۇ

بئله قوْجالماغێمێن

باعیثی قارداش اوْلدۇ

ــــــــــــــــــــــــــــ

غملی گۆنه قالمێشام

باشا قارا سالمێشام

نه مصیبت چکیب من

کؤینه‌گیوی آلمێشام

ــــــــــــــــــــــــــــ

قلبی یانان زینبم

قدّی کمان زینبم

دۆشمه‌نیوین جانینه

لرزه سالان زینبم

ــــــــــــــــــــــــــــ

گلدی نه حاله‌ت منه

اوْلدۇ قییامه‌ت منه

کوفه‌لیله‌ر ائیله‌دی

ظۆلم-وْ-شماته‌ت منه

ــــــــــــــــــــــــــــ

من زینبم آغلارام

قبریوی قۇجاقلارام

بۇ قانلێ کؤینه‌گیوی

سینه‌م اۆسته ساخلارام

ــــــــــــــــــــــــــــ

یوْرقۇن یارالێ قارداش

باشێ بلالی قارداش

من شامیده قالمالێ

سن کربلالی قارداش

ــــــــــــــــــــــــــــ

جان قارداش، جانیم قارداش

آغرئیور جانیم قارداش

باش قوْیۇم دیزین اۆسته

قوْی چێخسین جانیم قارداش

ــــــــــــــــــــــــــــ

دییه‌ره‌م آستانادا

دردیم وار آستانادا

وۇردۇلار جاوان نه‌نه‌می

یێخێلدێ آستانادا

ــــــــــــــــــــــــــــ

حضرت علی اکبر (ع)

اوْخشامالارێ:

 

اوْغۇل اوْلدۇن هارالێ

سنی گؤردۆم یارالێ

قارا توْپراغا قوْیدۇم

آلا گؤزلی مارالێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

گؤزۆنده قانا قۇربان

یارالێ جانا قۇربان

رقیّه باجۇن گلدی

دانێشدێر آنا قۇربان

ــــــــــــــــــــــــــــ

منیم آنام اؤز آنام

ایکی دوْلێ گؤز آنام

یاد آغلار یاواش آغلار

دئیین آغلاسێن اؤز آنام

ــــــــــــــــــــــــــــ

داغلارێن قارێ منه‌م

گۆن دَگسه اریمه‌ره‌م

قبریمی قوزئیده قازێن

جاوانام آی چۆرۆمه‌ره‌م

(قوزئی:گۆن تۇتمایان یئر)

ــــــــــــــــــــــــــــ

من اؤلدۇم آنام قالدێ

اوْدۇما یانان قالدێ

نه دونیادا کام آلدێم

نه بیر نیشانام قالدێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

داغلارا دوْلۇ دۆشدی

قار دۆشدی، دوْلۇ دۆشدی

قبریمی یوْل اۆسته قازێن

شاید نه‌نه‌مین یوْلۇ دۆشدی

ــــــــــــــــــــــــــــ

گؤرۆنه‌ن داغلارێمێش

اۆستۆنده باغلارێمێش

آنا بالادان آیرێلاندا

نه یامان آغلارێمێش

ــــــــــــــــــــــــــــ

اوْغۇل اینان سؤزۆمه

یۇخۇ گلمیر گؤزۆمه

سنده‌ن آیرێ دۆشه‌نده‌ن

آغلارام اؤز اؤزۆمه

ــــــــــــــــــــــــــــ

قێزێل گۆل کوْلدا قالدێ

درمه‌دیم کوْلدا قالدێ

دۆشمه‌ن ائوین یێخێلسێن

گؤزله‌ریم یوْلدا قالدێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

داغلار دۇماندێ قاردێ

قلبیمی غصّه آلدێ

گؤزۆم قالدێ توْیۇندا

قارا زولفیم آغاردێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

هئجروندا آغلارام من

جاهانی داغلارام من

اوْتاقێوێن قاپێسێن

هئی آچێب باغلارام من

ــــــــــــــــــــــــــــ

آغلار منه داغ داشلار

گئدیب باجێ قارداشلار

بیلمه‌م هاچان ایلاهی

اکبر گلیب توْی باشلار

ــــــــــــــــــــــــــــ

گؤزلریم یوْلدا قالدێ

صبریم داخێ آزالدێ

اکبرده‌ن آیرێلماغێم

منی بۇ حاله سالدێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

قێزێل گۆل پرپر اوْلدۇ

چیمه‌نه زیوه‌ر اوْلدۇ

قارا ساچێم آغاردێ

باعیثی اکبر اوْلدۇ

ــــــــــــــــــــــــــــ

حضرت قاسم (ع)

اوْخشاملارێ:

 

آشینا گئتدی یاد قالدێ

فریاد قالدێ، داد قالدێ

نه توْی گؤردۆم، نه شادلێق

اۆستۆمده بیر آد قالدێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

توْیۇم عزالی اوْلدۇ

قلبیم یارالێ اوْلدۇ

تازه گلینه‌م آمما

باشێم قارالێ اوْلدۇ

ــــــــــــــــــــــــــــ

پوْزۇلدۇ توْی اساسی

یوْخ دردیمین دواسی

نیشانه قالدێ توْیدان

قۇلاغێمێن یاراسێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ام‌البنین اوْخشامالارێ

زمانه بئله دؤندۆ

گؤز یاشێم سئله دؤندۆ

گؤزۆمۆ یوْلا تیکدیم

ساعه‌تیم ایله دؤندۆ

ــــــــــــــــــــــــــــ

داغلار دۇمان اوْلدۇ گل

حالێم یامان اوْلدۇ گل

گئجه گۆنۆز آغلارام

عؤمرۆم تامام اوْلدۇ گل

ــــــــــــــــــــــــــــ

یارالێیام یاتمارام

گۆنۆ گۆنه ساتمارام

قۇتارمێیان دردیوی

هئچ بیر درده قاتمارام

ــــــــــــــــــــــــــــ

قێزێل گۆل حشه‌م اولدۇ

تؤکۆلدۆ حشه‌م اوْلدۇ

بئله گۆنله‌ره قالدێم

آغلاماق پئشه‌م اوْلدۇ

ــــــــــــــــــــــــــــ

بۆلبۆل شئیوه‌نه گلدی

سوْلان گۆلشه‌نه گلدی

منی گؤره‌نله‌ر دئییر

اوْغۇلسۇز نه‌نه گلدی

ــــــــــــــــــــــــــــ

دوه‌له‌ر قاتار گئده‌ر

گئجه‌نی یاتار گئده‌ر

وفالی اوْغۇل مگه‌ر

آنانێ آتار گئده‌ر

ــــــــــــــــــــــــــــ

سۇ گله‌ر لیله‌ندیره‌ر

باغچانێ گۆللـه‌ندیره‌ر

دردلینی دیندیرمئیین

درد اؤزۆ دیلله‌ندیره‌ر

ــــــــــــــــــــــــــــ

زینبیم گله‌ر آغلار

بالاوێ گؤره‌ر آغلار

باجۇوا نه دئییبسه‌ن

قوْلۇندان اؤپه‌ر آغلار

ــــــــــــــــــــــــــــ

بالاوێن یۆزۆ گۆلمه‌ز

گؤز یاشێ آخار سیلمه‌ز

آدینا یتیم دییه‌رله‌ر

کوچییه چێخا بیلمه‌ز

ــــــــــــــــــــــــــــ

آخشام اوْلدۇ وقت اوْلدۇ

دۆشمه‌نین خوْشبخت اوْلدۇ

آغلاما بالام آغلاما

بابان گله‌ن وقت اوْلدۇ

ــــــــــــــــــــــــــــ

غونچارلار آی غونچالار

یاشێل چالار غونچالار

آغلاما گۆلۆم آغلاما

دۆشمه‌نلریم ال چالار

ــــــــــــــــــــــــــــ

اوْد یانار کؤز دیه‌ر

اۆره‌گیمه سؤز دیه‌ر

اوْخشارۇن بالاما اوْخشار

اۇزاق گئتمه گؤز دیه‌ر

ــــــــــــــــــــــــــــ

اۆره‌ک باشێن غم آلدێ

اوْغلۇن سوْلدۇ سارالدێ

هئی یوْلۇوۇ گؤزله‌دی

دردی اۆره‌کده قالدێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

گۆل سارالێب سوْلۇبدۇ

قوْلۇن قله‌م اوْلۇبدۇ

ائشیتمیشه‌م دئییرله‌ر

گؤزۆوه قان دوْلۇبدۇ

ــــــــــــــــــــــــــــ

گؤزۆم قالدێ یۇلۇندا

قان دۇردۇ ساق سوْلۇندا

بالا آنوْن اؤلئیدی

یارا واردێ قوْلۇندا

ــــــــــــــــــــــــــــ

دیلیم آچێلماز غمده‌ن

هئی اؤپه‌ره‌م پرچه‌مده‌ن

سنی یادا سالاندا

عطرون آللام نوه‌مده‌ن

ــــــــــــــــــــــــــــ

شأنیده چوْخ اۇجالدێم

آخێردا قارا سالدێم

دؤرد اوْغلۇم اؤلدۆ گئتدی

سوْنسۇزلار کیمی قالدێم

ــــــــــــــــــــــــــــ

حضرت رقیه (س)

اوْخشامالاری

 

یانێما بابا گلدین

تالاندێم سوْرا گلدین

هایاندا قوْناقێدۇن

دوْداغێ یارا گلدین

ــــــــــــــــــــــــــــ

روقیّه‌م باشسێز اؤلدۆ

آج اؤلدۆ، باشسێز اؤلدۆ

یازێن قبرینین داشێنا

بۇ قێز قارداشسێز اؤلدۆ

ــــــــــــــــــــــــــــ

باشێ بلالی اوْلدۇن

رختی عزالی اوْلدۇن

نه وطه‌نه قایێتدێن

نه کربلالی اوْلدۇن

ــــــــــــــــــــــــــــ

من دییه‌ره‌م آی اوْلماز

یاز اوْلماسا یای اوْلماز

چوْخ نه‌نه‌لر قێز دوْغار

روقیّه‌مه تای اوْلماز

ــــــــــــــــــــــــــــ

غمیم غمده‌ن باش اوْلدۇ

ازبریم قارداش اوْلدۇ

یوْللاردا منله یوْلداش

بیر یارالێ باش اوْلدۇ

ــــــــــــــــــــــــــــ

زمانه یوْردۇ منی

یوْردۇ اؤلدۆردۆ منی

من دئدیم بابام هاردا؟

سازیبان دؤیدۆ منی

ــــــــــــــــــــــــــــ

حرم سراچییه‌م من

بابا مؤحتاجییه‌م من

منه باخێب گۆلمه‌یین

قارداشسێز باجێیام من

ــــــــــــــــــــــــــــ

فله‌ک بئله بئلئیمیش

سنی یتیم ائله‌میش

منده‌ن گیلئیلی اوْلما

سنین یازۇن بئلئیمیش

ــــــــــــــــــــــــــــ

داغلار باشێ دۇماندێ

زینب بۇ غمده یاندێ

روقیّه‌م اؤلدۆ آللاه

خرابه‌لرده قالدێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

طبیبیم داوا گتدین

وئر منه بابا گتدین

منزیلیم پوْزۇلمۇشدۇ

خوْش گلدین صافا گتدین

ــــــــــــــــــــــــــــ

قلبیده سؤزۆم گلدیم

قالمادێ دؤزۆم گلدیم

گلمه‌دی ابالفضلیم

گؤرۆشه اؤزۆم گلدیم

ــــــــــــــــــــــــــــ

غم دفتریم دۆزه‌لدی

قلبیمده اوْد کؤزه‌لدی

خرابه ده گۆل اکدیم

هر گۆللـه‌رده‌ن گؤزه‌لدی

ــــــــــــــــــــــــــــ

گئجه‌م وای گۆندۆزۆم وای

اێشێقلێ اۇلدۇزۇم وای

خرابه گۆشه‌سینده

یوْرقۇن یاتان قێزێم وای

ــــــــــــــــــــــــــــ

گه دئدین اکبریم وای

گه دئدین اصغریم وای

ایندی گره‌گ من دییه‌م

نه‌نه‌مه بنزه‌ریم وای

ــــــــــــــــــــــــــــ

حۆسئینیمین مارالێ

هارالێسان هارالێ؟

گزدین منله دوْلاندێن

آخه‌ر اوْلدۇن هارالی!

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

حضرت ابالفضل(ع) اوْخشامالارێ:

 

یامان گۆنله‌ر بئل ایه‌ر

باغدا باغبان بئل ایه‌ر

اوْغۇل اؤلسه ائو یێخار

قارداش اؤلسه بئل ایه‌ر

ــــــــــــــــــــــــــــ

قارداشلار آی قارداشلار

یاغێش یاغار قار باشلار

اؤلسه‌ده باجێ اؤلسۆن

هئچ اؤلمه‌سین قارداشلار

ــــــــــــــــــــــــــــ

آغلایان باشدان آغلار

کیپریکده‌ن قاشدان آغلار

قارداشێ اؤله‌ن باجێ

دۇرۇب اوْباشدان آغلار

ــــــــــــــــــــــــــــ

عزیزیم یاسه‌مه‌نی

گۆللـه‌رده یاسه‌مه‌نی

جاوانێم گئتدی الده‌ن

باتێردێ یاسه منی

ــــــــــــــــــــــــــــ

هر یئرده دۇمان گؤرسه‌م

غصّییه یانان گؤرسه‌م

اۆره‌گیم یانار آلێشار

اۇجا بوْی جاوان گؤرسه‌م

ــــــــــــــــــــــــــــ

اۇلدۇز دؤنۆب آی اوْلماز

یاز کئچمه‌سه یای اوْلماز

بالام گؤزه‌ل بالئیدی

هئچ کیم اونا تای اوْلماز

ــــــــــــــــــــــــــــ

قارداش گل آی قارداش گل

خئیمه‌لرده‌ن بیر باش گل

دؤره‌می دۆشمه‌ن آلێب

تؤکه‌ر گؤزۆم قان یاش گل

ــــــــــــــــــــــــــــ

اۇجا سرویم خوْلۇم یوْخ

بدنیمده قوْلۇم یوْخ

مشگیمه اوْخ دگیبدی

خئیمه‌لره یوْلۇم یوْخ

ــــــــــــــــــــــــــــ

صحرای-ی-کربلایه

زهرا گلیب عزایه

یێخێلمێشام آت اۆسته‌ن

یئتیش اخا هرایه

ــــــــــــــــــــــــــــ

داغلار باشێن چم آلدێ

اۆره‌گیمی غم آلدێ

دۇر آیاغا آی قارداش

الیم بئلیمده قالدێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

سن کئچمیسه‌ن اؤزۆنده‌ن

من دوْیمادێم سؤزۆنده‌ن

بۇ اوْخ نه اوْخدۇ قارداش

دگیبدی ساق گؤزۆنده‌ن

ــــــــــــــــــــــــــــ

اۆره‌گیم اسدی اسدی

دۆشمه‌ن قاباغێ کسدی

ساق گؤزۆم سنه قۇربان

سوْل گؤزۆم منه بسدی

ــــــــــــــــــــــــــــ

عزیزیم قارا باغلار

قارداشسێز قارا باغلار

باجێم زینبی یوْللا

اوْ یاخشێ یارا باغلار

ــــــــــــــــــــــــــــ

نهر اۆسنه آیێم یاندێ

آی باتدێ غمیم آرتدێ

گله‌نده یۆز-یۆزه قوْیدۇم

محاسینیم قانا باتدێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

من دئمیره‌م قوْلۇم یوْخ

هئچ دئمیره‌م یارام یوْخ

وۇرۇن دَیسین گؤزۆمه

مشگیمه وۇرمایێن اوْخ

ــــــــــــــــــــــــــــ

داغلار باشێن چم آلدێ

اۆره‌گیمی غم آلدێ

صاحیب عله‌م یێخێلدێ

الیم بئلیمده قالدێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

رباب اوْخشامالارێ:

 

بایرام کئچه‌ر یاز اوْلار

بۆلبۆل گۆله باز اوْلار

بیلمه‌دیم اوْخلانارسان

سنین عؤمرۆن آز اوْلار

ــــــــــــــــــــــــــــ

باشا قارانێ ساللام

گۆللـه‌رده‌ن عطرون آللام

گئتسه‌م اگه‌ر وطه‌نه

گۆنله‌ر ائوینده قاللام

ــــــــــــــــــــــــــــ

بۇ داغدان گۆله‌ر کئچه‌ر

آهولار مله‌ر کئچه‌ر

اوْغلێ اؤله‌ن آنانێن

قلبینده نه‌لر کئچه‌ر

ــــــــــــــــــــــــــــ

امان فلک داد فلک

هئچ اوْلمادێم شاد فلک

ایچیرتدیگین شربه‌تده‌ن

اؤزۆنده بیر داد فلک

ــــــــــــــــــــــــــــ

آغ کؤینه‌گین آغ ساخلارام

یۇمارام آغ ساخلارام

یۇخۇما گلسه‌ن اگه‌ر

سنی قوْناق ساخلارام

ــــــــــــــــــــــــــــ

فله‌ک عجب باغ چکدین

باغچا چکدین باغ چکدین

بالامێ منده‌ن آلدێن

اۆره‌گیمه داغ چکدین

ــــــــــــــــــــــــــــ

آغلارام ایل اۇزۇنۇ

آتمێشام دیل دۇزۇنۇ

فله‌ک آلدێ الیمده‌ن

سن تک املیک قۇزۇنۇ

ــــــــــــــــــــــــــــ

آه چکیب وای دئمیشه‌م

یانێب ائیوای دئمیشه‌م

گئجه‌لر یاتمامێشام

سنه لای-لای دئمیشه‌م

ــــــــــــــــــــــــــــ

آهولار تک مله‌ره‌م

یۆزه گؤز یاش اله‌ره‌م

قانه باتمێش بله‌یین

گه آچێب گه بله‌ره‌م

ــــــــــــــــــــــــــــ

سنده واردێر نظه‌ریم

آی اێشیقلێ قمه‌ریم

گؤزده‌ن آتدێن آناوێ

هارداسان سۆت امه‌ریم

ــــــــــــــــــــــــــــ

روبابه‌م سۆده‌ منده

گومان یوْخ سۆده‌ منده

اوْد دۇتۇب یانار قلبیم

اۇشاقلار سۆد امه‌نده

ــــــــــــــــــــــــــــ

متفرقه اوْخشامالار:

 

قارا داغدا تالان وار

منی درده سالان وار

دئمیسه‌ن هئچ وطه‌نده

گؤزۆ یوْلدا قالان وار

ــــــــــــــــــــــــــــ

غریبم وطه‌نیمده

سوْلمۇشام چمه‌نیمده

دئمیشه‌م یازا جدّیم

آدۇوۇ کفه‌نیمده

ــــــــــــــــــــــــــــ

فله‌یین داد الینده‌ن

اوْلمادێم شاد الینده‌ن

یامان یئرده یێخێلدێم

تۇتمادێ یاد الیمده‌ن

ــــــــــــــــــــــــــــ

سنگه‌ریم داشدان اوْلدۇ

یوْلداش یوْلداشدان اوْلدۇ

صدّام ائوین یێخێلسێن

باجێ قارداشدان اوْلدۇ

ــــــــــــــــــــــــــــ

درد-وْ-غمیم وار منیم

اوْلدۇ گۆنۆم تار منیم

اینجیمیشه‌م غۆربه‌تده

ایلاهی عؤمرۆمۆ قۇرتار منی

ــــــــــــــــــــــــــــ

کاروان گئده‌ر کؤچ قالار

کؤچده‌ن آلاچێق قالار

غریب اؤلسه غۆربه‌تده

گؤزله‌ری آچێق قالار

ــــــــــــــــــــــــــــ

دۇمانلێ داغلار گؤیلۆم

نیسگیللی باغلار گؤیلۆم

نه آچێلار نه گۆله‌ر

همیشه آغلار گؤیلۆم

ــــــــــــــــــــــــــــ

باهاسێز داشدێ دونیا

چۆرۆک آغاجێ دونیا

کیمه دئییم دردیمی

بۆتۆن قان یاشدێ دونیا

ــــــــــــــــــــــــــــ

خار الینده‌ن گۆل آغلار

گۆل آغلار بۆلبۆل آغلار

باغلارا خزان گلسه

یاش تؤکه‌ر سۆنبول آغلار

ــــــــــــــــــــــــــــ

گره‌گ اوْلسۇن گۆله ناز

بۆلبۆل ائیله‌ر گۆله ناز

نه بی‌وفا دونیادی

آغلایان چوْخ گۆله‌ن آز

ــــــــــــــــــــــــــــ

سۇ گله‌ر آخار گئده‌ر

وریانی یێخار گئده‌ر

بۇ دونیا بیر آینادێر

هر گله‌ن باخار گئده‌ر

ــــــــــــــــــــــــــــ

گۆن گله‌ر باتار گئده‌ر

دۇرنالار قاتار گئده‌ر

وفالی‌یا جان قۇربان

وفاسیز آتار گئده‌ر

ــــــــــــــــــــــــــــ

قێزێل گۆل پرپر اوْلدۇ

درمه‌دیم پرپر اوْلدۇ

گؤزه‌ل آدۇن دیلیمده

همیشه ازبر اوْلدۇ

ــــــــــــــــــــــــــــ

اوْوچۇلار دۇران یئرده

یای اوْخۇن قۇران یئرده

الون گؤرۆم شل اوْلسۇن

منه اوْخ وۇران یئرده

ــــــــــــــــــــــــــــ

گئدیره‌م یوْلۇم داغدێ

دؤیره‌م آی دوْلێ باغدێ

بالاما من آغلارام

نقه‌ده‌ر جانیم ساغدێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

دئییره‌م آی دیل یاراسێ

ساغالماز آی دیل یاراسێ

هر یارا ساغالسادا

ساغالماز آی دیل یاراسێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

کاروان یوْلا دۆزۆلۆر

گؤزه‌ل گؤزه‌ل سۆزۆلۆر

نئجه من آغلامایێم

الیم سنده‌ن اۆزۆلۆر

ــــــــــــــــــــــــــــ

عزیزیم قاراسێنا

گؤزلرۆن قاراسێنا

آنوْن قۇربان اوْلا

اۆره‌گون یاراسێنا

ــــــــــــــــــــــــــــ

گئجه آغلار دان آغلار

بۇ درده هر یان آغلار

بالام یادێما دۆشه‌نده

دردلی گؤیلۆم قان آغلار

ــــــــــــــــــــــــــــ

بیرده گئدیم من هارا؟

یوْخ دردیمه بیر چارا

دیندیرمئیین آغلارام

اۆره‌گیمده وار یارا

ــــــــــــــــــــــــــــ

دییه‌ره‌م آی یارالار

دردتلی اوْلان سارالار

وۇردۇ فله‌ک قلبیمی

ساغالمایان یارالار

ــــــــــــــــــــــــــــ

دییه‌ره‌م آی قالا یئرده

غملی یئره قالا یئرده

قوْرخۇرام آی غریب اؤله‌م

جنازه‌م قالا یئرده

ــــــــــــــــــــــــــــ

ایلاتچێلار کؤچه‌ر گئده‌ر

یوْلدان کروان گله‌ر گئده‌ر

گۆنله‌ر ائوینده قالام

عؤمرۆم بئله کئچه‌ر گئده‌ر

ــــــــــــــــــــــــــــ

هئچ بیلمه‌دیم نئج اوْلدۇ

اوْخۇن یوْلۇ کج اوْلدۇ

نه‌نه منی گؤزله‌مه

دای گلمه‌ییم گئج اوْلدۇ

ــــــــــــــــــــــــــــ

آناما باخ آناما

آنام باخمێر یاراما

اؤزۆم مرهم دۆزه‌تدیم

اؤزۆم قوْیدۇم یاراما

ــــــــــــــــــــــــــــ

اوْجاغێ یاخشێ قالا

اوْدۇن قوْی یاخشێ قالا

نه اوْلار بۇدونیادا

پیس اؤله یاخشێ قالا

ــــــــــــــــــــــــــــ

صرّاف کیمی سؤزۆ سئچ

پیسه محل قوْیما هئچ

سایانا حۆرمه‌ت ائیله

سایمایانێ سایما هئچ

ــــــــــــــــــــــــــــ

دۇماندێ اۇجا داغلار

گئدیب خزانا باغلار

جاوانی کیمین اؤلسه

اؤلۆنجه یانار آغلار

ــــــــــــــــــــــــــــ

یئری وار آنا یانا

یا گله جانا یانا

سن گئتدین گۆله گۆله

من قالدێم یانا یانا

ــــــــــــــــــــــــــــ

آی بۇ داغلار حره‌‌م داغلار

یوْخدۇ گۆلۆ دره‌م داغلار

آلتێ آیدا بئله قالسا

دای اۆره‌گیم وره‌م باغلار

ــــــــــــــــــــــــــــ

غملی‌یه‌م من وار دردیم

باغا گیردیم نار دردیم

گۆا اکه‌نله‌ر گۆل دردی

من گۆل اکدیم خار دردیم

ــــــــــــــــــــــــــــ

غملره ایام اوْلدۇ

فله‌ک شیرین کام اوْلدۇ

گل گئد یوْلۇ کسیلدی

وای گینه آخشام اوْلدۇ

ــــــــــــــــــــــــــــ

سنی یاردان اوْلدۇ

یوْللار قالادان اوْلدۇ

فله‌ک ائوین یێخێلسێن

آنا بالادان اوْلدۇ

ــــــــــــــــــــــــــــ

باخدێم قله‌م قاشێنا

یازدێم قبیر داشێنا

سنده‌ن سوْرا کۆل اوْلسۇن

بۇ دونیانین باشێنا

ــــــــــــــــــــــــــــ

بۇ دونیا نه یالاندێ

اۆستۆمه غم جالاندێ

هامێ گئده‌ر دونیادان

بیر یاخشێلێق قالاندێ

ــــــــــــــــــــــــــــ

بایرام اوْلار یای گله‌ر

سۇلار آخار های گله‌ر

اوْغۇل بۇ روزیگاره

سنه مگه‌ر تای گله‌ر

ــــــــــــــــــــــــــــ

گؤیده اۇلدۇز سان وئرمه‌ز

باغرێم یارا قان وئرمه‌ز

گؤزله‌ریم گۆل یۆزۆنۆ

گؤرمئیینجه جان وئرمه‌ز

ــــــــــــــــــــــــــــ

قێزێل اۆزۆک قاشێیام

باجێلار قارداشێیام

هر ایش الیمده‌ن گله‌ر

اوْخۇماقدا ناشێیام

ــــــــــــــــــــــــــــ

گۆلشه‌نده گۆل درمه‌دیم

سنه هیدیه وئرمه‌دیم

بۇ غم منی یاندێرار

جنازه‌وی گؤرمه‌دیم

ــــــــــــــــــــــــــــ

قێزێل گۆلۆ درئیدین

مخمه‌ل اۆسته سرئیدین

گله‌نمه‌دین وطه‌نه

عکسیوی گؤنده‌رئیدین

ــــــــــــــــــــــــــــ

شأنیده چوْخ اۇجالدێم

آخێردا قارا سالدێم

دؤرد اوْغلۇم اؤلدۆ گئتدی

سوْنسۇزلار کیمی قالدێم

ــــــــــــــــــــــــــــ