۱- اتمام اسارت اهل بیت و پس گرفتن اثاث غارت شده با مداحی استاد سلیم مؤذن زاده ( که در مقام راست ـ از مقامات موسیقی عرب ـ ، گوشه شکسته و دستگاه سه گاه اجرا شده است ) :

دانلـــود کنیـد

۲- شهادت حضرت علی اکبر (ع) با مداحی استاد سلیم مؤذن زاده ( مدولاسیون از مقام حجاز به مقامات رست و بیات ( مقام های موسیقی عرب ):

دانلـــود کنید

۳- راه شام با صدای مرحوم استاد رحیم منزوی :

دانلـــود کنید

لازم به ذکر است که این اجراها مربوط به دهه پنجاه می باشند.

منبع: موسیقی سنتی ایران