شام غریبان نوحه‌سی – قوْشار:؟

 

شیعه بۇ گۆن گلمیشیک شام-ی-غریبانه بیز

باش آچارێق آغلارێق شاه-ی-شهیدانه بیز

 

زینب-ی-بیچاره‌نین غملری طوغیان ائدیب

گاهی تسلّی وئریب نالـه و افغـان ائدیـب

آل-ی-علینی عدو، خمیده زینـدان ائدیـب

وئرمه‌گه باش ساغلێغێ زینب-ی-نالانه بیز


 

نازیلـه پــــرورده‌لــر قـــوْل قــــوْلا بـاغـلــێ قـالێــب

زینــب-وْ-کـلثــوم ایـلــه‌ن عالــه‌مــه لــرزه سالێـب

حضرت حۆسئینین باشێ، خولی‌یه مئهمان اوْلۇب

ناله-وْ-شیوه‌ن ائده‌ک، شام-ی-غریبانه بیز

 

شور دۆشۆبدۆر بـۇ گۆن کرب-وْ-بـلا دشتینـه

قاره چکیبله‌ر تمـام عـرض-وْ-سمـا عرشینـه

آغلایێن عبّاسه سیـز وۇردۇلار اوْخ مشگینـه

سینه وۇراق آغلایاق ناطیق-ی-قورآنه بیز

 

لئیلــی حـزین آغــلایێـــر اؤلـــدۆ علـــی اکبــری

اوْخـلادێ چـۆن حرملـه حـلـق-ی-علـی اصغـری

سوز-ی-عطه‌شده‌ن یانێب سوْلدۇ اوْنۇن لبله‌ری

ناله-وْ-شیوه‌ن ائده‌ک، اصغر-ی-نالانه بیز

 

کینه ائدیب ساریبان کسـدی حۆسئیـن اللــه‌ریـن

شئمر جیـدایـه وۇرۇب رأس-ی-حۆسئیـن انوه‌ریـن

زینب حۆسئن وای دئییب، اوْخشادێ بۇ غمله‌رین

آغلایارێق هر زامان، سروه‌ر-ی-خوبانه بیز

 

اوْلــدۇ خـرابــه مکــان زینــب-ی-بیچـاره‌یـه

خۇردا اۇشاقلار گلیب، گؤز یاشیله نالی‌یـه

وئـردی تسلّـی اوْ دم زینـب اوْ دل پـاره‌یــه

باشدا قارا گلمیشیک، شام-ی-غریبانه بیز

 

فـاطیمــه گلــدی اؤزۆ شــام-ی-غـریبـانینـه

گؤردۆ اوْغۇل باشێنێ چۆن بله‌شیب قانینـه

وای بالا وای ناله‌سی، شاه-ی-شهیدانینـه

گلمیشیک ائی شیعه‌لر شام-ی-غریبانه بیز