abbas

حضرت ابوالفضل (ع) نوحه‌سی – قوْشار: وحدت

 

دۆشمۆشه‌م قوْلسۇز یئره، مولانی گؤزله‌ر گؤزله‌ریم

جـان یئتیـشدی سینـه‌مه، جانانێ گؤزله‌ر گؤزله‌ریـم


اؤلمه‌گیمده‌ن قوْرخمارام، مۆشگۆل بـۇدور پرچـه‌م یاتـا

بـاش نــدیـر؟ جـانـان یـوْلــۇنــدا راضییـه‌م قـانـه بــاتــا

روتبه‌ی-ی-عئشق-ی-شهادتده‌ن باشێم عرشه چاتا

باشیمـه عیـزّه‌ت وئـره‌ن، سـولطانـی گؤزله‌ر گؤزله‌ریم

 

مشگیمی قارداش بۇ عدوان ائتدیله‌ر تیره نیشان

قانیلــه ممــزوج اوْلــۇب آخــدێ یئــره آب-ی-روان

قێـزلارۇنـدان شـرمساره‌م خئیمـه‌لـه‌رده‌ن ناگیران

هـم سنـی هـم زینـب کـوبرانێ گؤزله‌ر گؤزله‌ریم

 

بیکـه‌سـه‌م بـی‌یـاوه‌ره‌م تئـز گـل وفـالێ قارداشێـم

جیسمیمی اوْخلار داغێتدێ قانه دؤندۆ گؤز یاشێـم

گلمه‌سه‌ن تاپماز امان جللادیده‌ن سێنمێش باشێم

سـن کیمـی فـریاد رس مولانـی گؤزلـه‌ر گؤزلــه‌ریـم

 

باشێم اۆسته ائیلـه‌ییر جـللادیله‌‌ر چوْخ قیل-وْ-قال

گل بۇ السیز پئیکـه‌ره لـۆطفیله بیرده سایـه سـال

پرچـه‌مـی منـده‌ن یـارالـێ باشێمـێ اللــه‌رده‌ن آل

سنده مئهر-وْ-رأفعت-ی-شایانێ گؤزله‌ر گؤزله‌ریم

 

ائـی طبیـب-ی-دردمنـدان وار بـاشێمـدا یـاره گل

یارامێـــن باغــلانمـاغــا وار ائحتییـاجـی یـاره گـل

وئرمه‌گه قوربانێوێ تحویل-ی-عئشق-ی-یاره گل

عئشقیـوین بیمارییـه‌م درمانـی گؤزله‌ر گؤزله‌ریم

(بۇ بندیده یاره جیناس دیر)

 

گلمه‌گـه اخیامه من چـوْخ ائیلـه‌دیـم سعـی-وْ-تلاش

اوْلمادێ مۆمکون حۆسئن آیینه‌نی سێندێردێ داش

باشێم اۆسته گلمه‌گین اوْلسا خییه‌مده ائتمه فاش

قوْی رقیه‌وْن سؤیله‌سین سققانی گؤزله‌ر گؤزله‌ریم