حضرت علی اکبرع آناسێ لئیلاع اوْخشایێر

قوْشار: تاج‌الشعرا حاج عبّاسقولو یحیوی اردبیلی

 

رحمه‌تلی یحیوی‌نین شئعرلرینین آغێر و یۆکسه‌ک وزنیده اوْلماسێن و ادبی صناییع ایله دوْلۇ اوْلماسێن ائشیدیب و بیلیریک. ایندی اوْ مرحومدان بیر نوحه اوْخۇیاق، وزنیده آغێر اوْلان بۇ نوحه، ایفا و اوْخۇماقدا هر مداح ایشی دگیل. آنجاق بۇنو من حاج داوود علیزاده ‌دن ائشیدمیشه‌م ائله کی بیلیره‌م حاج سلیم موذن زاده ده بۇ نوحه چوْخ گؤزل ایفا ائدیب. نئجه کی:

 

"ائی قوْللارێ سۇ اۆسته تن دن جودا ابالفضل، موشگول گوشا ابالفضل

اوْلســۇن اوْ خێـردا قبـره جـانیـم فـدا ابـالـفضـل، صـاحیب لـوا ابـالفضــل"

 نوحه سین گؤزه‌للیکله اوْخۇیۇبلار. بۇ نوحه ده حاج یحیوی‌نین شئعر ساحه‌سینده یۆکسه‌ک اۇزمانلێغێن گؤسته‌ریر.

صاحب لوا ابالفضل (ع)-حاج سلیم موذن زاده اردبیلی ۴ مگ

بۇ نوحه‌نی حاج داوود سس ایله ائشیدین:

حضرت علی اکبر (ع) روضه سی  ١ - حاج داوود علیزاده اردبیلی - ۴.١ مگ

حضرت علی اکبر (ع) روضه سی ٢ - حاج داوود علیزاده اردبیلی -٣.٩ مگ

 

خئیمه‌نی سیلمیشه‌م، زینه‌تین وئرمیشه‌م، فرش ایدیر معجه‌ریم گل

اکبریم اکبریم گل

سـن گلـه‌ن یـوْلـلارا، ائیلــه‌ره‌م مـن فــدا، آغـلایــان گــؤزلـه‌ریــم گــل

اکبریم اکبریم گل


شیشه‌یـه بنزه‌ییـر، باخماسان تئز سێنـار، بیـر نیگـاهیلـه قلبیـم

امن ده ساخلا اوْغلۇم

ائی صنـوبـر قدیـم، سـایـه سـال باشیمــه، مادر-ی-بــی‌پناهـون

لۆطفیله یوْخلا اوْغلۇم

گل وئریـم زینـه‌تیـن، یـوْلـلایێـم عرصییـه، تیـر-ی-مــوژگانێـن ایلـه

دۆشمه‌نی اوْخلا اوْغلۇم

زۆلفووه دۆشسه کج، شانه بخش ائت منی، تیتره‌ییر اللــه‌ریم گل

اکبریم اکبریم گل

 

وصل-ی-معبوده سن، باغلایێبسان کمه‌ر، من نئجه مانیع اوْللام

عئشق سوداسی دیر بۇ

عامـل-ی-حـؤکـم سـن، امـره مــأمــورسـن، روز-ی-قـالـو بــلاده

عهدین ایمضاسی دیر بۇ

حقّ ریضـادیـر اوْنـا مـن ریضـایـه‌م بالاجـانــی وئرمــه‌ک گره‌کـدیـر

دین دعواسی دیر بۇ

حضرت-ی-فاطیمـه محضـه‌رینـه آپـار، تؤحفـه نیسگیللــه‌ریم گـل

اکبریم اکبریم گل

 

آسلانێبدێر اۆره‌ک قاشـلارۇن طاقینـه من غریبـی سالێبــدێـر

قاره زۆلفون کمه‌نده

ایندی صیّادلر، گؤزله‌ییرلر سنی، دام-ی-ظـۆلمه دۆشـه‌رسـن

زرمگاهه گله‌نده

روزگاریـم دؤنـه‌ر، اوْنـدا برپـا اوْلـۇر، خئیمـه ده محشـه‌ریم گـل

اکبریم اکبریم گل

بۇ بندین بیر پارچاسێ آزدێر، آنجاق اوْلۇکی بۇ منیم الیمده‌کی کیتابدا یالنێز بۇجوردور

ائی شکوفته گۆلۆم، کاکول-ی-سونبولوم، تۆش اوْلۇر بۇ طـراوه‌ت

حیف باد-ی-خزانه

غمزه-ی-بۆلبۆلۆم، چوْخ پریشان دیلیـم، وئـر تسـلّای-ی-هئجـران

مادر-ی-مئهریبانه

گؤرمۆسه‌ن متّصل، بیزده‌ن اؤترۆ بۇ گۆن، آیرێلێـق تیری قوْیمـۇش

دست-ی-دؤوران کمانه

جاری ائتسین سنین، قانێن ایله منیم، گؤزده‌ن اشگ-ی-تریم گل

اکبریم اکبریم گل

 

منزیلیم مسکه‌نیم، بیر همین خئیمه دیر، تیره ائتمیش گؤزۆمده

چکدیگیم دود-ی-آهیم

فۆرصـه‌تیـن وار اگــه‌ر، گـل مـۆختصــه‌ر تاکـی اوْلسـۇن چیراغـان

صفحه‌ی-ی-خئیمه‌گاهیم

سن بیلیرسن اوْغۇل، غرق-ی-بحر-ی-غمـه‌م، ائیله‌ییب روزیگـار

قاره بخت-ی-سییاهیم

بـورج-ی-ایقبالیمـی نـوره بـاران ائلـه، ائـی مـه-ی-انـوه‌ریـم گـل

اکبریم اکبریم گل