حضرت رقیهس آتاسێنێن قانلێ باشێن گؤره‌نده عمّه‌سی حضرت زینبسه دئییر:

قوْشار: محمّد حسین صحّاف تبریزی

 

عمّه وار بۇ باشدا، بیر غریبه منظه‌ر

گؤزله‌ری بابامێن، گؤزله‌رینه بنزه‌ر

بۇ قانا بله‌شمیش باش

آغلۇرێ* تؤکۆر قانیاش

قطره-قطره عمّه (2)


 

قلبیمی بۇ حالی، گتدی درده عمّه

آخدێ اشگ-ی-آلێم، رنگ-ی-زرده عمّه

قان دۇتۇب جمالین، پرده-پرده عمّه

بۇ قانا بله‌شمیش باش

آغلۇرێ تؤکۆر قانیاش

قطره-قطره عمّه (2)

 

وار بۇ باشدا عمّه، بسکی کاری یاره

ائیله‌ییب جبینی، سنگ-ی-پاره-پاره

آغلاسام یئری وار، قان بۇ وضع-ی-کاره

بۇ قانا بله‌شمیش باش

آغلۇرێ تؤکۆر قانیاش

قطره-قطره عمّه (2)

 

بۇ باشێ گؤره‌نده‌ن، چێخمێشام اؤزۆمده‌ن

تؤکمۆشه‌م عوذاره، خون-ی-دل گؤزۆمده‌ن

ایندی اوْلمۇشام من، نااۆمۆد اؤزۆمده‌ن

بۇ قانا بله‌شمیش باش

آغلۇرێ تؤکۆر قانیاش

قطره-قطره عمّه (2)

 

وار بۇ باشێن عمّه، ذوقیله صفاسی

جلب ائده‌ر قلوبی، وجه-ی-حقّ نماسی

حئیف اوْلا کی واردور، اوْن ایکی یاراسێ

بۇ قانا بله‌شمیش باش

آغلۇرێ تؤکۆر قانیاش

قطره-قطره عمّه (2)

 

وار بۇ باشدا عمّه، جدّیمه شباهه‌ت

حوْسن-ی-عاریضینده، حئیدری شجاعه‌ت

کیم گؤرۆب اوْلا بیر، باشدا بۇ ملاحه‌ت

بۇ قانا بله‌شمیش باش

آغلۇرێ تؤکۆر قانیاش

قطره-قطره عمّه (2)

 

گۆل یۆزۆنده عمّه، قطره – قطره قان وار

سجده گه ده نئچچه، داش ایله‌ن نیشان وار

لبله‌رینده زخم-ی-چوب-ی-خئیزه‌ران وار

بۇ قانا بله‌شمیش باش

آغلۇرێ تؤکۆر قانیاش

قطره-قطره عمّه (2)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* آغلۇری: آغلێرێ، بۇ چئشید ائیله‌م صرف ائتمه‌ک تۆرک لهجه‌له‌رینین بعضینده گؤرۆنۆر. آنجاق ادبییاتدا دا ایشله‌نیر. و دئمه‌ک بیر جور تأکیدی یئتیریر.