قارداش باشێنا باجێ یانا-یانا اوْخشایێر:

قوْشار: حسینی

 

نئیـزه‌ده قـارداش بـاشـۇن ائیلیـر تجلّـی زینبـه

گؤسته‌ریر هر جیلوه‌سینده مین تسلّی زینبـه


 

پرتو-ی-انوار-ی-حقّده‌ن، نوک-ی-نئیزه طوریدی

طوریده موسانی حئیره‌تده قوْیان بۇ نوریدی

لفظ ارنی ده‌ن کلیمه، نور-ی-حقّ منظوریدی

«لَن تَرانی» سؤیله‌یه‌ن اوْلمۇش هویدا زینبه

 

نئیزه‌ده باشێن گؤره‌ن ائی مظهر-ی-حیّ-ی-ودود

سؤیله‌دی عیسادی بۇ داره چکیب قوم-ی-یهود

شؤعله آهیله وئرسه1، مشعل-ی-خورشیده دود

وار یئری دؤردۆمجی گۆن ید2 باخسا عیسی زینبه

 

ائی هلالی زینبون ائی صورتی بدر-ی-تمام

ائله‌میشدین بۇ گئجه یوْخسا کۆل اۆستۆنده مقام

تازه آی تک گؤسته‌ریرلر، بیر-بیرینه خاص-وْ-عام

باشێوه خلق ائیلیر ایماء، باشۇن اَیمه زینبه

 

تئز گلئیدین پیشوازه سن گره‌ک قالدێن گئجه

قالمۇشام حئیره‌تده من، بیلمه‌م گۆنۆزدۆر یا گئجه

گۆن ندور3 اوْلسا گئجه، گۆندۆزدۆ چێخمێش آی نئجه

اوْلسا گر گۆندۆز ایدوب4، غم لئیل-ی-یلدا زینبه

 

ائی هیدایت اهلینه «مصباح ذات ذوالمنن»

تا دئیوم5 نه چکمیشه‌م شام-ی-غریبانینده من

روشن ائتمیشدون6 گئجه خلوه‌تگه اغیاری سن

بیر قرانلۇق7 خئیمه اوْلمۇشدێ8 مصلّا زینبه

 

ایمدی9 تبلیغات ایدیردیم خلقه اصل-ی-مذهبی

تا سسون10 گلدی گلوگیر ائتدی غوصصه زینبی

سن دانێش زینب دیلون11 قۇربانێ آندۇر12 مطلبی

خاریجی آد قوْیماسۇن13 بۇ قوم-ی-اعدا زینبه

 

ائیله محو ائتدون14 منی بیر جیلوه دیداریوه

اؤزلۆقیمده‌ن15 خاریج ائتدون مجمع-ی-اغیاریوه

باشۇن16 آردێنجا دوْلانام، کوچه-وْ-بازاریده

عاله‌م-ی-عئشقونده خوْشدۇر هر بلایا زینبه

 

هاشمییانه آچۇبلار17 ظۆلم الین اهل-ی-جفا

گه دؤگۆرلر18 قێزلارۇن، گاهی دئیورلر19 ناسیزا

بیر نفر یوْخ دادرس، ناچار ائدورلر20 ایلتیجا

گه رقیه گه سکینه گاه لئیلا زینبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اوْلۇکێ «وۇرسا» دیر.

2- ید: ؟؟ من بۇنۇ بۇردا بیر سؤزجۆگ آنلامادێم

3- ندیر

4- ائدیب

5- دئییم

6- ائتمیشدین

7- قارانلێق

8- اوْلمۇشدۇ

9- ایندی

10- سسین

11- دیلین

12- آندێر

13- قوْیماسێن

14- ائتدین

15- اؤزلۆگۆمده‌ن

16- باشێن

17- آچێبلار

18- دؤیۆرلر، دؤیمه‌ک، وۇرماق

19- دئییرلر

20- ائدیرلر