رمضان نوحه‌لری

قوْشار: نریمان حسین زاده

 جوشی‌

 

ظۆلم اوْلدۇ شاه-ی-محشره، قان آغلا شیعه

ماته‌م یئتیشدی گؤگله‌ره، قان آغلا شیعه

سس دۆشدۆ حئیدر، قانه بوْیاندێ

مئحراب-وْ-منبه‌ر، قانه بوْیاندێ


 

شمشیر-ی-زهرآلودیله‌ن باش پارچالاندێ

مئحرابیده مولا علی، قانه بوْیاندێ

روح‌الامین صوتی اوْ دم، عرشه دایاندێ

سس گلدی گؤگله‌رده‌ن یئره، قان آغلا شیعه

 

سسله‌ندی جئبریل-ی-امین، حئیدر یێخێلدێ

باش پارچالاندێ ساقی-ی-کوثر یێخلدێ

دینه حیمایه‌ت ائیلییه‌ن، رهبر یێخێلدێ

صدمه یئتیب گۆل پئیکه‌ره، قان آغلا شیعه

 

ضربه‌تله‌نیب مئحرابیده، تا شیر-ی-داوه‌ر

فریاده گلدی عرشیده، یئکسه‌ر مله‌کله‌ر

واردور یئری قان آغلاسا، عاله‌م سراسر

باخ شاه-ی-محشه‌رده سره، قان آغلا شیعه

 

تا ابن‌ملجم ائیله‌دی، جور-وْ-جفانی

سالدێ قواده‌ن ظۆلمیله، شیر-ی-خودانی

یئل اسدی توفان ائیله‌دی، صوبحین زامانی

گؤیله‌ر دۆشۆبدۆر لنگه‌ره، قان آغلا شیعه

 

آگاه اوْلۇبدۇر کوفه حال-ی-پُر اسفده‌ن

جویای-ی-حال اوْلسۇن هامێ، شاه-ی-نجفده‌ن

گلدی جماعت مسجیده، هر دؤرت طره‌فده‌ن

شهر اهلی دگدی بیر-بیره، قان آغلا شیعه

 

دۆشمه‌ن وۇرۇبدۇر گؤردیله‌ر، مولایه خنجه‌ر

باخمێر باشێندا یارییه، اصله‌ن اوْ سروه‌ر

فزتُ و ربّ الکعبه سؤیلۆر شیر-ی-داوه‌ر

شاده‌م کی یعنی غمله‌ره، قان آغلا شیعه

 

وقتی خبر یئتدی شه-ی-کرب-وْ-بلایه

اشگیله دوْلدۇ گؤزلری، گلدی نوایه

غم یۆز وئریبدیر زینب-ی-بختی قرایه

ناگه ال آتدێ معجه‌ره، قان آغلا شیعه

...

آردی وار