عاشورا گۆنۆ ایمام یالقۇز قالێب و جدّی رسول‌الله (ص)ــه سؤیلۆر:

قوْشار: حیرانی

بۇ بیر گؤزه‌ل و حماسی نؤوحه‌دیر و بیزیم بؤلگه‌لرده عاشورا گۆنۆ چوْخ اوْخۇناردی و ائله ایندیده هرده‌ن اوْخۇیان اوْلار. بۇ نؤوحه‌نین متنین آثار‌الشعراء آدلێ بیر کیتابدان اله گتیردیم. بۇ کیتابدا اوْتۇز نؤوحه قوْشاریمیزدان (شاعیر) یاپێتلار وار.

 

گل کـربــلا چــؤلــۆنده مینایــه یــا محمّـد

مظلوم حۆسئینین آغلۇر سقّایه یا محمّـد


گل باشلانێب بۇ چؤلده، عباسیمین عزاسێ

اۇممیدیمی یێخێبلار، باشێندا وار یاراسێ

قارداشێم اؤلدۆ آرتدێ، گل باشێمێن بلاسێ

دوْغراندێ جیسمی شان شان، سالیمدێ گؤر هاراسێ؟

گلمیر اله ائده‌م حمل، قتلایه یا محمّد

 

باشێن آچێب بۇ چؤلده گل گؤر نه نوعی زهرا

اکبر غمین چێخارتدێ یاددان یارالێ سقّا

سێندێ بئلیم دۆزه‌لمیر، یوْخدۇر بئلیمده یارا

آز وقته کربلاده چاره‌م کسیلدی جدا"

گل وئر تسلّی ایندی زهرایه یا محمّد

 

چوْخ-چوْخ یارا دگیبدیر، جیسمی اوْلۇبدۇ شان شان

گل عبد-ی-صالحون گؤر، قانه اوْلدۇبدۇ غلطان

قوْلسۇز وزیر-ی-جنگیم، شهپه‌ر آچێبدێ اوْخدان

تشبیه اوْلۇر بۇ جیسمی، اوْراق اوْلۇب چو قرآن

شیرازه‌سیز دۆشۆبدۆر هر آیه یا محمّد

 

ال تاپدێلار حۆسئینه، سرداریمی یێخاندا

یاندێ یارالێ قلبیم اعضاسینه باخاندا

قارداشێمێن یۆزۆنده‌ن اؤپدۆم جانی چێخاندا

ال چالدێ اهل-ی-کوفه مقصودینه چاتاندا

قدّی خمیده باخدێم، اعدایه یا محمّد

 

یالقۇز قالان حۆسئینۆن سسله‌ر سنی هرایه

قطع اوْلدۇ چاره‌م ایندی تئز گل بۇ کربلایه

سێندێ بئلیم بۆکۆلدۆ باخ قامه‌ت-ی-رسایه

دۆشدۆ گؤزۆم ضیاده‌ن، گلله‌م اؤزۆم نوایه

اوْف اوْلسۇن ایندی جدّا، دونیایه یا محمّد

 

قارداشێم اؤلدۆ بیلدیم، باشێم کسه‌رلر عطشان

نئیزه باشێندا منده، اوْللام قوْناق-ی-رهبان

اهل-وْ-عیال آچێب باش، یئکسه‌ر ائده‌رلر افغان

تلّ اۆسته زینب‌یم گؤر سسله‌ر بحال-ی-گئریان

آهی کئچیبدیر عرش-ی-اعلایه یا محمّد

 

یاده سالار «حئیرانی» بۇ حالی دائیم آغلار

هر دهه‌ی-‌ی-محرّم، قلبین بۇ غمله داغلار

عباسیمین عزاسین هر بزم-ی-غمده ساخلار

وار دور علاقه‌سی چون، بۇ دیلله‌ریله اوْخشار

سؤیله‌ر گلئیدون ائی کاش، مینایه یا محمّد