حسینین عزاسی گلدی – قوْشار: معزّی اردبیلی

 

گلین عزیزان اۆره‌ک اوْلۇب قان

گینه حسین‌ین عزاسی گلدی

حسینه قۇربان اؤله‌نده عطشان

باشێنێن اۆسته، آناسێ گلدی

حسین حسین – قوْشار: سره‌سکندلی نوازی

فلک دئییر حسین-حسین، ملک دئییر حسین-حسین

چکیبله قاره هر یئره، اۆره‌ک دئییر حسین-حسین

 


حسینین عزاسی گلدی – قوْشار: معزّی اردبیلی

 

گلین عزیزان اۆره‌ک اوْلۇب قان

گینه حسین‌ین عزاسی گلدی

حسینه قۇربان اؤله‌نده عطشان

باشێنێن اۆسته، آناسێ گلدی

 

گل ائی حسین‌چی، بیر ایل دئییردون

محرّم اوْلسۇن، محرّم اوْلسون

چکیلدی عرشه، حسین قاراسی

عزایه قلبون، مصمّم اوْلسون

 

دئنه‌ن حسین وای،‌غریب آقام وای

سنه عزاده، غم همدم اوْلسون

اۆره‌کده دردین، کیم ائتدی ایظهار

اوْنا حسین‌ین، دواسی گلدی

 

بۇ آیدا یاران، بلا چؤلینده

علی-وْ-اکبر، جهاده گئتدی

وئریلدی زینت، ذبیح-ی-زهراء

قتیل اوْلۇنسۇن، میناده گئتدی

تاپێب شهاده‌ت، اوْ گۆن میناده

خییامه جیسمی، عباده گئتدی

حسین بۇیۇردۇ، دئیین آنایا

خییامه زیبا، بالاسێ گلدی

 

بۇ آیدا گؤردۆ، سۇسۇزلار آغلار

گؤتۆردۆ مشگ-وْ-لوا ابالفضل

گئدیب فراته، وۇرۇبدۇ پرچم

سۇسۇز چێخێبدێر، آقا ابالفضل

دۇرۇبدۇ یوْلدا، گلنده اعداء

گؤرۆبدۆ قولدان، یارا ابالفضل

دئدی آقام گل، یێخێلدێ نوکر

هرایه فۇرا"، آقاسی گلدی

 

بۇ آیدا شیعه، سۇسۇزلۇغۇندان

علی-وْ-اصغر، دوْداغێ یاندێ

گئدیب سۇ آلسێن، اوْ گۆن عدوده‌ن

وۇرۇلدۇ پئیکان، قانا بوْیاندێ

سۆزۆلدۆ گؤزله‌ر؛ میناده غملی

بالا قۇجاقدا، آنا دوْلاندێ

بتول-ی-اطهر، آچێبدێ معجر

حسینه جان-جان، صداسی گلدی

 

بۇ آیدا قاسیم، گئدیب جیداله

آناسێ آغلار، دالێجا قالدێ

تؤکۆلدۆ اعدا، آرایا آلدێ

چمنده گۆل تک، سوْلۇب سارالدێ

یئتیشدی داده، اؤله‌ن چاغێندا

باشێن دیز اۆسته، عموسی آلدێ

آناسێ اوْل دم، ائده‌نده دیدار

الی اۆره‌کده، نواسی گلدی

 

حسین حسین – قوْشار: سره‌سکندلی نوازی

(سرسکند شهری در جنوب تبریز که به «هشترود» تغییر نام داده شده است.)

 

فلک دئییر حسین-حسین، ملک دئییر حسین-حسین

چکیبله قاره هر یئره، اۆره‌ک دئییر حسین-حسین

 

نه سیرّی واردێ بیلمیره‌م، دۇتۇبدۇ عرش-وْ-فرشی غم

قارادێ غم سرالره، وۇرۇبدۇلار قده‌م قده‌م

گلیر عزایه صاحیب-ی-فده‌ک دئییر حسین-حسین

فلک دئییر حسین-حسین، ملک دئییر حسین-حسین

 

قارا گئییبله شیعه‌لر، قارا حسین قاراسێدێر

اۆره‌کلری دۇتۇر نوا، نوا حسین نواسیدیر

قۇرۇلمۇش عرش-وْ-فرشیده، عزا حسین عزاسیدیر

خزنده-وْ-پرنده-وْ-سمک دئییر حسین-حسین

 

گؤرنده غم سرالری، داماردا قان دئییر حسین

طبیب-ی-بی‌مثاله باخ، جهانیان دئییر حسین

یامان بلایه دۆشۆبگین، مسیحیان دئییر حسین

یهودیلرده ایسته‌ییر کؤمک، دئییر حسین

داغێن داشێن یئرین گؤیۆن، نه نوعی گؤر صداسی وار

نظر سالاندا هر یئره، اوْ یئرده غم هواسی وار

باخان تعجّب ائیله‌ییر، عجیبه ماجراسی وار

اۇشاقدا شاه-ی-بی‌کفن دئجه‌ک دئییر حسین-حسین

 

نه سیرّی واردێ بیلمیره‌م، تمام-ی-عالم آغلایێر

حسینه بزم-ی-غم قۇرۇب، رسول-ی-خاتم آغلایێر

قارا لیباسیله‌ن گلیب، عزایه آدم آغلایێر

آناسێ باغلایێب قارا، لچه‌ک دئییر حسین-حسین

 

هایاندا یاسێ باشلانێر، قارا چکیرلر ابتیداء

باخاندا بۇ قارالارا، اۆره‌کلری دۇتۇر نوا

گزیر بۇ غم سرالری، اوْلان بلایه موبتلاء

کیمین دییه‌نده مقده‌مین، اؤپه‌ک دئییر حسین-حسین

فلک دئییر حسین-حسین، ملک دئییر حسین-حسین