ایکی گؤزل نوحه حاج ولی الله کلامی دن محرّمین گلمه‌سینه گؤره

دو نوحه زیبا از استاد کلامی زنجانی درباره شروع ماه محرم

 

حسین‌ین یاسێ باشلاندێ – قوْشار: کلامی زنجانی

بۇ نوحه‌نی حاج جواد رسولی زنجانی سس ایله ائشیدمک اۆچۆن کلیک ائدین
برای دانلود نوحه با صدای حاج جواد رسولی زنجانی کلیک کنید
Bu Nohəni Hac Cavad Rəsuli Səs Ilə Dinləmək Üçün Buraya Basın

 

گینه یاران! داشدی بحر-ی-بلا

شاه-ی-کرب-وْ-بلا، یاسێ باشلاندێ

خانیم زهرا، سالدێ باشه قارا

سیّدالشهدا، یاسێ باشلاندێ

محرّم گلدی، قارا گلدی

یئره گؤیلرده‌ن صدا گلدی

یا حسین مظلوم (2)


 

چکیب قاره، آسمانه فلک

ساکنان-ی-فلک، نوحه خوان اولدۇ

سماواته، ناله سالدێ طنین

قلبی فاطمه‌نین، لخته قان اۇلدۇ

بۇ ماتمده، یاندێ قلب-ی-نبی

نازدانه‌سی بی آشیان اۇلدۇ

آچێب باشێن، یکسر اهل-ی-سما

خمسة‌النّجبا، یاسێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

 

معابرده، صف چکه‌نله‌ره باخ

سینه‌زنلره باخ، سینه داغلێرلار

دۆشۆب شیعه، بحر-ی-درد-وْ-غمه

مسجیدده علمه، قارا باغلێرلار

سالێب یاده، فاطمه بالاسێن

قلبینین یاراسێن، باهم آغلێرلار

دئییر زهرا، جان یارالێ بالا

شاه-ی-مُلک-ی-ولاء، یاسیێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

 

وۇرۇر باشه، عاشقان-ی-علی

شیعیان-ی-علی، بۇ مصیبتده

علی سسلیر، سێندێ بال-وْ-پریم

اوْدلانێب جیگه‌ریم، باد-ی-محنتده

چێخێب عرشه، سوز-ی-آه-ی-حسین

خئیمه‌گاه-ی-حسین، یاندێ غارتده

امان ای دل، ائیله آه-وْ-نوا

چون ولیّ-ی-خدا، یاسێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

 

بۇ آیدا هر، کیم نوایه گله

آه و وایه گله، خوار-وْ-زار اوْلماز

قیامتده، ائعتیباره چاتار

ایفتیخاره چاتار، اشگبار اوْلماز

اؤله‌ن وقته، ساغ-سوْلا دوْلانێب

نار-ی-هیجره یانێب، اینتظار اوْلماز

گؤزۆم آغلا، یاری ائیله ریضا

چون شفیع-ی-جزا، یاسێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

 

بۇ گؤز یاشێ، متّصل اله‌نیر

گؤزده جیلوه‌له‌نیر، شام-ی-عاشۇرا

گلیر یاده، غۆصصه خاطیره‌سی

خئیمه منظره‌سی، قوْرخۇلۇ صحراسێ

«رباب» آغلۇر، گؤزده خون-ی-جیگه‌ر

غشّ ائدیب سۆد امه‌ر، آه-وْ-واوئیلا

دئییر آللاه، جان وئریر بۇ بالا

قالدێ حالدان-حالا، یاسێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

 

گئجه گئچدی، اسدی باد-ی-خزان

مادر-ی-نیگه‌ران، گلدی افغانه

آچێب بیرده، ماه-ی-پاره‌سینی

شیرخواره‌سینی، وئردی سلطانه

اوْغۇل گئتدی، شوق-ی-وصلت‌ایله

تیر-ی-محنت‌ایله، باتدێ القانه

کماندان اوْخ، آتدێ «حرمله» تا

طفل-ی-ماه لقا، یاسێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

 

حسین آلدێ، باغرێنا بالانێ

آتدێ عرشه قانێ، گؤیلر آغلاشدێ

ائدیب تأثیر، عرشیانه غمی

خئیمه‌ده حرم-ی-حیدر آغلاشدێ

دئدی لای-لای، ای یارالێ بالا

سس چکیب اوْ حالا، لئشگه‌ر آغلاشدێ

آتاسێندان، قوْوزانێب بۇ ندا

بانگ-ی-وا ولدا، یاسێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

 

ال اۆز قانلێ، گلدی خئیمه‌لره

تا ربابه وئره، اوْخلۇ قۇربانێ

خانیم زینب، چێخدێ تئز قاباغا

عرض ائدیبدی آقا، پوْزما زهرانی

حسین قلبیم، سن کاباب ائله‌مه

گؤز یاشۇن اله‌مه، سن آنام جانی

دئییم گئیسین، بس قاراسێن آنا

اوْغلۇ باتدێ قانا، یاسێ باشلاندێ

یا حسین مظلوم (2)

 

 

گینه گلدی ماه-ی-محرّمون – قوْشار: کلامی زنجانی

 

گینه گلـدی مـاه-ی-محـرّمـون

هامێ باتـدێ ماتمه یا حسین

وئـر ایـجــازه آدۇوۇ شیـعـه‌لـر

یـازا قـارا پـرچمــه یا حـسیـن

 

تؤکۆلۆر گؤزۆم یاشێ دامنه

بۇ نه دردیم اوْلسا دواسیدی

هامێ قارا کؤینه‌گیله‌ن گزیر

هامێ یئرده نوحه صداسیدی

خبر آلسالار کیم اؤلۆب گینه

دییه‌ره‌م آقامێن عزاسیدی

اوْ کی دردی وار ائدیر آدۇوۇ

اۆره‌گینده زمزمه یا حسین

 

بیلیره‌م مسیح ائده‌ر آرزو

اوْلا نوکر آل-ی-پیمبره

دئمیره‌م کی نوکریوه‌م ولی

وار علاقه‌م عترت-ی-حیدره

علی اصغره گؤره امر ائله

یازا اکبر آدێمی دفتره

چوْخ عنایت ائیله‌میسه‌ن منه

اوْدۇ قانعم کمه یا حسین

 

آقاجان کیمین قاپێسێن دؤیۆم

کی سنین کیمی اوْلا ذوالکرم

کرمونده‌ن ائیله‌مه نااۇمۇد

بۇ گدانی ای شه-ی-محترم

آچ اوْ باغلێ یوْللارێ ایل به ایل

گله شیعه‌لر دوْلا بوْش حرم

بیزی مَحرم ائیله اؤزۆن بۇیۇر

یوْل آچێخدێ مَحرمه یا حسین

 

سنی آند وئرره‌م اوْ حاله کی

یئره دادخواهیوی یێخدێلار

سۇ یانێندا توْپراقا حامل-ی-

علم-ی-سیپاهیوی یێخدێلار

دئدی گل هراییمه سیّدی

منی بی‌پناهیوی یێخدێلار

آپارێب اوْ جذبه خیامیده‌ن

سنی نهر-ی-علقمه یا حسین

 

گؤزۆ قانلێ باخدێ جمالیوه

دئدی ای شه-ی-زمن آغلاما

نوه‌ی-‌ی-محمّدمصطفی (صلی‌الله علیه و آله السلام)

پسر-ی-ابوالحسن آغلاما

سنه جان دوْداقدا من آغلێرام

باشێم اۆسته باری سن آغلاما

دۇرۇب اللرۇندان اؤپه‌نمیره‌م

اوْدۇ دۆشمۆشم غمه یا حسین

 

جالانێبدێ گرچه سۇ مشگیده‌ن

عموسین رقیّه امین بۆله‌ر

یئتیر اوْل امانتی زینبه

اؤزۆ آهێمێن اثرین بیله‌ر

علمیله مشگی مدینه ده

نئجه ساخلار امّ‌بنین بیله‌ر

منه نوحه کیم دئسه سۇ سؤزۆن

اوْخۇسۇن مقدّمه یا حسین

 

قۇرۇیۇبدۇ گرچه دوْداقلارێم

من عزیز-ی-ساقی-ی-کوثرم

بابام الده سۇ گتیریب ولی

سن آقامسان ایچمه‌سوْن ایچمه‌ره‌م

آقالێق وارۇن آقاسان منه

علی اوْغلۇیام، سنه نوکرم

بۇ شرفله ائیله‌رم ایفتیخار

شُهدای-ی-عالمه یا حسین

 

دئ باجۇن حلال ائله‌سین منی

اوْنا یاخشێ قارداش اوْلانمادێم

سۇیۇ خئیمه‌یه یئتیره‌نمه‌دیم

غم-وْ-غۆصصه ده‌ن قۇتۇلانمادێم

هله دردیم آرتدێ گله‌نده سن

باشۇوا اَقلّی دوْلانمادێم

سَند-ی-جهادیمی مُهر ائله

وئریم عمره خاتمه یا حسین

 

بیر رباعی:

سلام اوْلسۇن، بۇ آیدا غم یییه‌نه

اوْن گۆن محرّمی قارا گییه‌نه

سلام اوْلا آقام حسین یاسێندا

گؤزۆ یاشلێ حسین-حسین دییه‌نه