اۆچ نوحه محرّمین باشلانماسێنا گؤره «سیّد» دن

سه نوحه از «سیّد» به مناسبت شروع ماه محرم

 

حسینه آغلار – قوْشار: سیّد

 

ای شیعه‌لر بۇ آیدا، گؤیله‌ر حسینه آغلار

عرش-ی-خدا تزلزل، ائیله‌ر حسینه آغلار


 

گر آغلاماق کی مومکون، ذات-ی-خدایه اوْلماز

ور مومکون اوْلسا ناله، ائیله‌ر حسینه آغلار

 

مسجدلره چکیب‌لر، بۇ آیدا قاره یکسر

بۇ آیدا مسجد-وْ-هم، منبر حسینه آغلار

یئر اۆسته داغلارا باخ، یکسر باشێ دۇماندێ

گویا سالێبدێ قاره، داغلار حسینه آغلار

 

هر یئرده هر چمنده، بولبول گلیر نوایه

کرب-وْ-بلانی یادی، ائیله‌ر حسینه آغلار

 

یئرده‌ن آخان اوْلۇرلار، گویا کی گؤز یاشێدێ

هفت زمین ناله، ائیله‌ر حسینه آغلار

 

گۆلزار-ی-مصطفی‌نی، بۇ آیدا سوْلدۇرۇبلار

پژمُرده حاله قالدێ، گۆل‌لر حسینه آغلار

 

شمس‌الضّحا بۇ آیدا، غرق‌الدُجا اوْلۇبدۇ

اوْلمۇش خسوف؛ ماه-ی-انور حسینه آغلار

 

یۆز مین نفر جمع اوْلدۇ، تا اؤلدۆره حسینی

راوی دئییر تامامی، لئشگه‌ر حسینه آغلار

 

گلدی اوْ شئمر-ی-کافر، اؤلدۆرمه‌گه حسینی

گؤردۆ اوْغۇل آناسێ، اطهر حسینه آغلار

 

گؤرجک اوْ حالی زینب، یۆز قوْیدۇ قتلگاهه

اخا-اخا دلینده، ازبر حسینه آغلار

 

گئچ پرده‌لی آماندێ، «سیّد» قلم دایاندێ

عرش-ی-خدا تزلزل، ائیله‌ى حسینه آغلار

 

حسینین عزاسی تازه‌له‌ندی – قوْشار: سیّد

 

گینه بۇ آی حسینین عزاسی تازه‌له‌ندی

قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم اۆره‌گله‌ر یاره‌له‌ندی

 

گلدی مه-ی-مصیبت، عالم هامێ قان آغلار

اهل-ی-عزا تماما" آهیله سینه داغلار

گیریان اوْلۇب فلک‌لر، گؤیده ملک‌لر آغلار

قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم اۆره‌گله‌ر یاره‌له‌ندی

 

حیله ائدیب حسینی آلدێ اوْ قۇم آرایه

گۆل جیسمینه دگیبدی دؤرت مین دئییرله یاره

چوْخ غم یئتیب اوْ گۆنده، زهرای-ی-مصطفیٰ‌یه

قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم اۆره‌گله‌ر یاره‌له‌ندی

 

زهراء گئییبدی قاره، ماتم دۇتۇب حسینه

حسین-حسین دییه‌ر چوْخ، آغلار اوْ نور-ی-عئینه

سنده گل آغلا شیعه، اوْل شاه-ی-مشرقینه

قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم اۆره‌گله‌ر یاره‌له‌ندی

 

اولاد-ی-هاشیمیه بۇ آی شهید اوْلۇبدۇ

سقّای-ی-کربلانین مشگینه قان دوْلۇبدۇ

آهو صفت حَرملر، بۇ آی گۆل تک سوْلۇبدۇ

قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم اۆره‌گله‌ر یاره‌له‌ندی

 

روز-ی-جزا اوْلۇنجا، آرتار بۇ آیدا غملر

علّت بۇدۇر بۇ آیدا، تئشنه اؤلۆب اوْ سرور

بیرده خیامه گلدی نعش-ی-«علی اکبر»

قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم اۆره‌گله‌ر یاره‌له‌ندی

 

یاز بۇ کلامی «سیّد» سن نوحه-وْ-نوا ائت

آل مطلب‌ون حسینده‌ن بۇ دردیوه دوا ائت

تأخیری ائتمه ایندی، بزم-ی-عزایه دۇر گئت

قۇرۇلدۇ بزم-ی-ماتم اۆره‌گله‌ر یاره‌له‌ندی

 

امام حسین (ع) کاروانی کربلایه یئتدی – قوْشار: سیّد

 

غــم کـاروانـی یئتــدی، صحــرایــه کـربـلایـه

اسب-ی-حسین دایاندێ، گلدی اوْ دم نوایه

 

وار آلتێ آت روایت، ائتدی عوض اوْ چؤلده

بیربیر گلیب دایاندێ، دۇردۇ اوْ گۆن اوْ یئرده

آثار-ی-وحشت اوْلدۇ، ظاهیر اوْ پُر خطرده

گویا اوْ گۆن یئتیشدی سلطان-ی-دین مینایه

 

ائندی حسین آتێندان، اوْ ارض-ی-نئینوایه

قالخێب اوْتۇردۇ بیر توْز، اوْ صورت-ی-صفایه

بنزه‌ردی گۆل جمالی، گویا دۇتۇلمۇش آیه

گؤرجک اوْ حالی کلثوم گلدی اوْ دم صدایه

 

عرض ائتدی ای برادر بۇ توْز نه توْزدۇ قوْندۇ

گۆلزار-ی-گۆل جمالون گویا خزانه دؤندۆ

لاله صفت بۇ قلبیم یاندێ کبابه دؤندۆ

عئشقون منی حسین جان سالدێ غم-ی-بلایه

 

فرماییش ائتدی باجێ صبر ائیله سن بۇ حاله

بۇ توْز اؤلۆم توْزۇدۇ، اگله‌شدی گۆل جماله

صبر ائت باجێ سن ایندی ائتمه فغان-وْ-ناله

«قالو بلیٰ» گۆنۆنده عهدیم بۇدۇر خدایه

 

امر ائتدی ای حسینه سردار اوْلان ابوالفضل

اُمّت یوْلۇندا قوْلسۇز، قۇربان اوْلان ابوالفضل

ای تئشنه «اهل-ی-بئیت»ه سقّا اوْلان ابوالفضل

نصب ائت حَرم خیامین، بۇ دشت-ی-پُربلایه

 

آگاه اوْلۇن بۇ دشتین چوْخ-چوْخ بلاسی واردۇر

گلمه‌ز حسابه ظۆلمی جور-وْ-جفاسی واردۇر

قۇربانلارێم کسیلسه، یاخشێ صفاسی واردۇر

کــرب-وْ-بـلا خـــلیلـــی آمـــاجــــدۇر بـــلایــــه

 

بۇ دشت-ی-پُر خطر ده قانێمێ منیم تؤکه‌رله‌ر

بۇ سینه‌مه اوْ گۆنده یئتمیش بیر داغ چکه‌رله‌ر

جدّیم خبـر وئریبدیـر، بـۇ یئـرده دفـن ائده‌رلــه‌ر

اؤز ایختیـاریــم ایلـه وئــرره‌م ریضــا قضــایــه

 

بیرده اوْ «سیّد»ین چوْخ، گلمه‌ک خیالی واردێ

صحرای-ی-کربلانی گزمک خیالی واردێ

شیش گۆشه قبر-ی-پاکی، گؤرمک {اؤپمه‌ک} خیالی واردێ

گؤرسه اوْ توْزلۇ قبری، دردی یئته‌ر دوایه