حضرت علی اکبر(ع) شهادتی حضرت سیّدالشهداء (ع) دیلیجه

قوْشار: صرّاف

 

بله‌شیب قانه عجب زۆلف-ی-پریشانین اوْغۇل

اوْلا کۆل باشینه سنده‌ن سوْرا دونیانین اوْغۇل


 

سنیدین زینب‌یمین مطلب-وْ-منظوری علی

قوْیدۇن آغلار گؤزیله یاخشێ اوْ رنجوری علی

دۇر گئده‌ک خئیمه‌یه ای گؤزلریمین نوری علی

گؤزۆ یوْللاردا قالێب خئیمه‌ده لئیلانین اوْغۇل

 

سنی لب‌تئشنه شهید ائیله‌دی بۇ قوم-ی-عدو

گۆلشن-ی-جیسمیوه وئردی دم-ی-پئکانیله سۇ

منده ایندی ائده‌ره‌م قانیله تجدید-ی-وضو

قارێشێر قانیمه بۇ چؤلده قێزێل قانێن اوْغۇل

 

مرحبا عئشقیوه ای شبه-ی-رسول-ی-مدنی

ائتمه‌دین محضر-ی-جانانیده شرمنده منی

یاخشێ الوان ائله‌دین قانیله بۇ گۆل بدنی

سرو تک دۆشدۆ یئره سرو-ی-خرامانین اوْغۇل

 

محفل-ی-قُربیده اؤز جیسمیم اوْلۇب غیر منه

کوفه دن شامه وئریر جذبه‌ی-ی-حقّ سئیر منه

بۇ کئشا-کئشده علی منزل اوْلۇر دِیر منه

اوج ائده‌ر ناله‌سی افلاکه مسیحانین اوْغۇل

 

سینه‌می ناوک-ی-درد-ی-غمه آماج ائده‌ره‌م

زینبین طاقت-وْ-آرامینی تاراج ائده‌ره‌م

منده بۇ چؤلده کسیک باشیله مئعراج ائده‌ره‌م

قاب-ی-قوسینیم اوْلۇر طاقی کلیسانین اوْغۇل

 

سن وفا گۆلشنی‌نین بیر گۆل-ی-نورسته‌سی‌سن

شُهدا دسته‌سی‌نین عئشقیده سردسته‌سی‌سن

اوْلمۇیا من کیمی بیر سئلسله پابسته‌سی‌سن

نیگران‌دیر گؤرۆره‌م دیده‌ی-ی-گیریانین اوْغۇل

 

نوش قێلدێن ره-ی-جاناندا بلا جامی علی

چکه‌جکدیر بۇ ایشین شامه سرانجامی علی

بیرجه آچ گؤزلرین ای قلبیمین آرامی علی

گؤر نه احواله سالێب‌دێر منی هیجرانین اوْغۇل

 

نور-ی-دیده بۇ کمان قدّیمه بیر ائیله نظر

تیر-ی-آهه یارالێ سینه‌می چوْخ ائتمه سئپه‌ر

تؤکمه‌سه زینب-ی-مظلومه اگر اشک-ی-بصر

یاندێرار عالمی آه-ی-دل-ی-سوزانین اوْغۇل

 

ای اوْلان سرو-ی-قدی زینت-ی-مئیدان-ی-بلا

کعبه‌ی-ی-وصلیده قێلدێن نه گؤزل سعی-وْ-صفا

ائیله‌دین جانیوی مین شوقیله جانانه فدا

درگه-ی-حقّیده مقبول اوْلا قۇربانێن اوْغۇل

 

آغلا صرّافیله بۇ مجلئس-ی-ماته‌مده ریضا

گؤز یاشێن خرج اوْلۇ گؤهر یئرینه روز-ی-جزا

آه اوْ دمده‌ن بۇیۇرۇب اوْغلۇنا شاه-ی-شُهدا

بله‌شیب قانه عجب زۆلف-ی-پریشانین اوْغۇل