حضرت علی‌اصغر(ع) نوحه‌سی

قوْشار: سید تقی سیفی اردبیلی

 

لای‌لای نه‌نه قۇربان گؤزۆوه، سۆد امه‌ر اوْغلۇم

لای‌لای مله‌ر اوْغلۇم

دؤز بۇ گئجه‌نی بلکه سۇ ایچدۇن سَحر اوْغلۇم

لای‌لای مله‌ر اوْغلۇم

جهت نوحه‌های بیشتر اینجا کلیک کنید


 

تاب ائیله بیر آز گلمه بئله شیوه‌ن-وْ-زاره

دیل خسته هزاره

اۆچ گۆندۆ عطش‌سن بیلیره‌م ائتمه اشاره

رحم ائت من-ی-زاره

دێرناقلاما پئستانیمی چوْخ سالما فیشاره

وار منده نه چاره

یوْخدۇر گؤرۆسن سینه‌ده سۆدده‌ن اثر اوْغلۇم

لای‌لای مله‌ر اوْغلۇم

 

بیر گۆن وارێدێ شُهره ایدیم ناز-وْ-نعمده

مابین حرمده

ایش دۆشدۆ بۇ گۆن غوطه‌وره‌م غۆصصه-وْ-غمده

دریای-ی-المده

سێندێ قانادێم قۇش کیمی چنگال-ی-ستمده

جان دست-ی-عدمده

کرکس‌لر ائدیب لانه‌می زیر-وْ-زبر اوْغلۇم

لای‌لای مله‌ر اوْغلۇم

 

اوْد وۇردۇ منیم خرمن-ی-اجلالیمه اشرار

بۇ لئشگه‌ر-ی-غدّار

باغلاندێ سۇ یوْللاری اوْلۇب مسئله دشوار

قالدێ هامی ناچار

قۇم اۆسته قوْیار سینه‌سینی خۇرداجا قێزلار

آه-ی-دل اوْلۇب نار

بیلمه‌م نه زامان قۇرتۇلاجاق بۇ سفر اوْغلۇم

لای‌لای مله‌ر اوْغلۇم

 

گلدی سؤزه منله‌ن بۇ فلک خیره‌سرانه

هئی گتدی بهانه

آیدێن گۆنۆمۆ شام ائله‌دی دست-ی-زمانه

قالدێم یانا-یانه

اینجیتمه منی صبر ائله دردون گله جانه

چوْخ گلمه فغانه

تؤکمه سارالان صورتیوه اشگ-ی-تر اوْغلۇم

لای‌لای مله‌ر اوْغلۇم

 

سێندێ گؤهر-ی-عزّتیمین قدر-وْ-عیاری

بخت ائتمه‌دی یاری

عؤمر آیینه‌سین دۇتدۇ بلا گرد-وْ-غوباری

جان غۆصصه دوچاری

داغلێ دیلیمی سن مله‌ییب داغلاما باری

ای تئشنه قناری

نئیله‌ر گؤرۆم آخر بۇ قضا –وْ-قده‌ر اوْغلۇم

لای‌لای مله‌ر اوْغلۇم

 

رنگون سارالێب دۇر نه توانا نه قُوا وار

نه راه-ی-رجا وار

فئعلا" بۇ یامان درده نه بیر عُقده‌گشا وار

نه منده دوا وار

نی مثلی سێزێلتۇندا علی شور-وْ-نوا وار

آهنگ-ی-عزا وار

یوْرما اؤزۆوی آغلاما ای خونجیگه‌ر اوْغلۇم

لای‌لای مله‌ر اوْغلۇم