رحمتلی یحیوی ده‌ن ایکی نوحه:

 

سنه یا حسین یۆزۆمده‌ن، آچێلان نقابیم آغلار

باشێم اۆسته ذرّه ذرّه، دۆشه‌ن آفتابیم آغـلار

****

زینبـَم بیـابـانـدا لئشگــریمــی آختـاررام

خئیمه‌لر یانان یئرده معجریمی آختاررام


حضرت زینب (س)‌ین قتلگاهدا قارداشێنا سؤیله‌ییر:

قوْشار: حاج عبّاسقلی یحیوی اردبیلی (تاج‌الشُعرا)

 

سنه یا حسین یۆزۆمده‌ن، آچێلان نقابیم آغلار

باشێم اۆسته ذرّه ذرّه، دۆشه‌ن آفتابیم آغـلار

 

اۆره‌گیمده مه جمالون، اێشێقێن گؤره‌ن گؤزۆم وار

منه بیر چێراغ-ی-شب‌دیر، بۇ چێراغه نه سؤزۆم وار

گئجه‌لر یۇخۇ یوْخۇمدۇر، کی قاباقدا گۆندۆزۆم وار

اوْ بلالی گۆندۆزۆمه، شب-ی-ماهتابیم آغلار

 

یارالێ باشۇن جیداده، ائلییه‌ن زمان تجلّا

من-ی-بینوایه تاریک، اوْلۇ روشنای-ی-دونیا

ائله یاندێران دیلیله، دییه‌ره‌م حسین حسین وای

اۇجالان سسیمه مُلحق، اوْلۇر اؤز خیطابیم آغلار

 

نه قده‌ر ساغام بلاده‌ن، غم-وْدرد دیر حوالَم

ائله کی گؤزۆم یۇمۇلدۇ، قۇتارۇب کسیلدی نالَم

منی قوْیدۇلار مزاره، دوْلانۇر مدار-ی-عالم

لَحد آلتدا توتیا تک، تؤکۆله‌ن تُرابیم آغلار

 

گؤزۆمۆن یاشێ غموندا، قارا مُشگنابه بنزه‌ر

تؤکۆله‌نده سینوْن اۆسته، دوْلانۇر گۆلابه بنزه‌ر

دوْلاشێبدێ گردنیمه، هؤرۆگۆم طنابه بنزه‌ر

اوْ طنابه قوْللارێمدان، وۇرۇلان طنابیم آغلار

 

تؤکه‌ر اوْل قلم‌لری کی ورقه قارا مُرکّب

اوْ قارا مُرکّبیله اوْلۇ شرح-ی-حال زینب

قلمون گُزارشینده‌ن اوْخۇناندا غملی مطلب

خبر-ی-مُصیبتیمده یازێلان کیتابیم آغلار

 

داغێداندا اشگ-ی-توفان، یئره چشم-ی-غم نیگاهیم

اوْنۇ خُشک ائده‌ر اۆره‌کده‌ن چێخان آتش-ی-سییاهیم

ایکی ضدّیله‌ن موافق اوْلۇر ابر-ی-دود-ی-آهیم

اوْدۇلان سۇ اۆسته شبنم، اَله‌یور سحابیم آغلار

 

حَرم اهلینین صفینده‌ن گلیر هر بیری نوایه

وئری کاروان-ی-ماتم، اوْنۇلان صدا-صدایه

هامۇدان چوْخ آغلارام من، اوْ نوای دلرُبایه

کی گۆناه‌سیز بالاسێ، وۇرۇلان ربابیم آغلار

 

سنی سسله‌ره‌م برادر منیله دانێش جیداده

سسیوی ائشیتمه‌ره‌م چون، گلیره‌م فغان-وْ-داده

اوْ محاسن-ی-شریفون نئجه تیتره‌یور هواده

ائده‌ر اضطراب اوْنۇن تک، دل-ی-پیچ-وْ-تابیم آغلار

 

حضرت زینب (س) قتلگاهدا اوْخشایێر

 

قوْشار: حاج عبّاسقلی یحیوی اردبیلی (تاج‌الشُعرا)

 

زینبـَم بیـابـانـدا لئشگــریمــی آختـاررام

خئیمه‌لر یانان یئرده معجریمی آختاررام

 

هر مکاندا بیر کؤهنه سقف‌سیز بنا گؤرسه‌م

پایه‌سی شکست اوْلمۇش خانه-وْسرا گؤرسه‌م

یا حصاری ویرانه قصر-ی-غم‌فزا گؤرسه‌م

یا خرابه مسجدده‌ن هاردا بیر نما گؤرسه‌م

چون ایتیرمیشه‌م، اوْردا؛ گؤهریمی آختاررام

 

بیرده گر یوْلۇم دۆشسه، کربلا میناسینه

یۆز قوْیۇب سۆرۆننه‌م من قتلگاه آراسینه

گؤز تیکیب حسین بیلله‌م زینبین دواسینه

تا قوْیام قارا مرحم زۆلفده‌ن یاراسینه

قان ایچینده صد پاره پئیکریمی آختاررام

 

پر آچێب اگر گؤرسه‌م برگ-ی-نخل خرماده

قارداشێم بئله بیلله‌م پرچم ائتمیش آماده

گؤزلریم دۆشه‌ن وقته سروقد شمشاده

نامدار ابالفضلین قامتی دۆشه‌ر یاده

صاحب علم، غیرت پروریمی آختاررام

 

هانسێ شاهێ گؤرسه‌م من موکب-ی-جلالتله‌ن

دوره‌سین آلێب لئشگر حُرمت-ی-نهایتله‌ن

پرچمین وزیر آچمێش باشێ اۆسته عزّتله‌ن

گوزلریم گزه‌ر صف صف مُنتهای-ی-دقّتله‌ن

اوْردا فضل-وْ-عبّاس-وْ-جعفریمی آختاررام

...

گر مله‌ر قۇزۇ گؤرسه‌م آیرێلێبدێ مادر ده‌ن

آوچێلار قاباغێندا صیدلر اگیب گرده‌ن

بچّه آهو آوازین من ائشیتسه‌م هر یئرده‌ن

خۇردا قێزلارێن آللام سس‌لرین اوْ سسله‌رده‌ن

چؤللــره قاچان آهو گؤزلریمی آختاررام

 

یاتمارام اوْلۇن شاهد، ای اێشێقلێ اۇلدۇزلار

صبح اوْلۇنجا سیزلر تک قاللام هر گئجه بیدار

آغلارام یۇخۇم گلمه‌ز بیلمیسیز نه دردیم وار

آی چێخاندا دیسگیننه‌م چون بالام آیا اوْخشار

آسمـانـدا مـه پئیکـر اکـبـریمـی آختـاررام

...

قۇشلارێن نئجه صیّاد لانه‌سین ائده‌ر تالان

ائتدیله‌ر اوْ قۇشلار تک، آشیانه‌می ویران

آشیانیم اوْد دۇتدۇ قاچدێ چؤللره طفلان

من اوْدۇر همان گۆنده‌ن اوْلمۇشام بئله نالان

دلشیکسته مرغان-ی-بی‌پریمی آختاررام

...