نوحه کیتابلارین بو سایت دان دانلود ائدین- 23 کیتاب ائندیره‌بیله‌رسیز

از این سایت کتابهای نوحه دانلود کنید. برای راحتی کار داشتن دانلود منجیر مفید خواهدی بود.

در این سایت 23 عدد کتاب نوحه ترکی وجود دارد و علاوه بر آن می توانید کتابهای گرانبهایی از ادبیات تورک و لغتنامه و شعر دانلود کنید. این سایت به زبان تورکی و فارسی می باشد.

بخش نوحه:    کلیک کنید

آدرس سایت به زبان پارسی:
http://www.turuz.com/farsi/default.aspx