آذریان

 

از مداح بزرگ و عزیز تبریز حاج مهدی خادم آذریان کلیپی به مدت 6:32 دقیقه در مصیبت حضرت زهرا(س) بشنویم و ببینیم

حضرت زهرا (س)