اهواز

مسجد آذربایجانیهای مقیم اهواز در سال 1342 بنا شده است و از آنزمان تاکنون فعالیت دارد این مسجد در دهه محرم محل عزاداری و تجمع هموطنان ترک می باشد. که از مناطق آذربایجان در این شهر ساکن هستند. هیئت حجتیه این مسجد در ماه محرم فعالیت خوبی دارد از پخش غذای نذری گرفته تا عزاداری
شاید بتوان گفت در هر وعده بیش از 1000 پرس غذا بین مردم منطقه پخش می کند.

مداحی هم دارند که از تهران میاید این مداح می گوید سال 42 که اینجا را می ساختیم من کارمند راه اهن بودم ولی قول دادم که هر وقت هم از اهواز رفتم باز محرم را برگردم اینجا و خدا را شکر به قولم عمل می کنم.

مراسم عزاداری اینجا به نظر هنوز سنتی بودن خود را حفظ کرده است چون نه اینکه شرکت کنندگان در ان از جایجای آذربایجان هستند و در ضمن درگیر مسائل نیستند کار به روالی قدیمی های مسجد می چرخد.

در این مسجد از اردبیل و اورمیه و تبریز و شهرهای اطرافشان هستن تا همدان و زنجان و تهران و ....

مراسم شاخسئی-واخسئی شب عاشورا در محوطه بیرونی این مسجد برگزار می شود.

قطعه ای یک دقیقه ای از مراسم شاخسئی شب عاشورای سال 91 آذربایجانیهای اهواز دانلود کنید (با عرض معذرت کیفیت پایین است)

 

طبق شنیده ها در شهر آبادان نیز چنین هئیتی وجود دارد.

همچنین ترکان قشقائی در شهر اهواز برای خود دستجات عزاداری و حسینیه های مستقل و فعالی دارند.