دلریش شاعر مرثیه سرای اردبیلی که در سرودن نوحه برای قهرمانان کربلا ید طولانی دارد. نوحه علی اکبر وی را می خوانیم

 

ائی بۇ غریبی سسلی‌یه‌ن، ایمداده گلدیم آچ گؤزۆن

قان ایچره یاتما نازیله‌ن، شهزاده گلدیم آچ گؤزۆن


 

بیر-بیر کؤمه‌کله‌ر گئتدیله‌ر، قالمادێ کیمسه داد-ی-رس

ائیله‌ر سنین گوفتاریوه، بۇ موْرغ-گؤگلۇم چوْخ هوه‌س

قوْیدۇن گؤزۆ یاشلێ منی، ورئ بۇ سسیمه بارێ سس

ائی ظۆلم الیله دوْغرانان، فریاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

وصلوندان ائتدیله‌ر منی، بۇ اهل-ی-کین محروم اوْغۇل

قان آغلاسام واردێر یئری، من بیکه‌س-وْ-محروم اوْغۇل

هانسێ جوانی سن کیمی اؤلدۆردیله‌ر مظلوم اوْغۇل؟

بۇ نوْعی وئرمیب کیمسه جان، دونیاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

بۇ قدر زحمه‌تله‌ن اوْغۇل، ایستی قۇم اۆسته ائتمه خواب

‌آرتار یارانێن سوزئشی، هر زخمه دۆشسه آفیتاب

توْادۇ اوْ شیرین دیلله‌رین، گل نۆطقه بیرده‌م وئر جواب

هر چند زخمین گلمیری، تئعداده گلدیم آچ گؤزۆن

 

باتسێن گره‌ک اهل-ی-حره‌م، یئکسه‌ر قارایا آغلاسێن

وئرسین آنانلا عممه‌له‌ر، صدا-صدایه آغلاسێن

«لیلا» اؤلۆنجه روز-وْ-شب، بۇ ماجرایه آغلاسێن

تۆش اوْلمۇسان بیر سنگدیل، جلاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

آرامێدێ صوْبح-وْ-مساء، سنله‌ن «علی» قلب-ی-حزین

تؤکدۆ سیته‌مله قانێوێ، قوْم-ی-جفارکار؛ اهل-ی-کین

قوْیدۇن بئله تنها منی، گئتدین اؤزۆن ائی مه جبین

یوْخدۇر یئته‌ن ایمداده بۇ، صحراده گلدیم آچ گؤزۆن

 

باشێن یاراسێ بنزیری، زخم-ی-شه-ی-مردانیمه

هر اوْخ دگیبدیر سینه‌وه، دگمیش دیل-ی-سوزانیمه

ائیله‌رلــه‌ر آخه‌ر سن کیمی، غلطان منی اؤز قانێمه

قاتیلله‌ریم صف-صف دۇرۇب، آماده گلدیم آچ گؤزۆن

 

سنده‌ن سوْرا قوْیماز منی، آسۇده بۇ اهل-ی-سیته‌م

جور-وْ-جفاسین آرتێرێر، ساعه‌ت به ساعه‌ت؛ دم به دم

تئشنه کسه‌رله‌ر باشێمێ، باشسێز قالار اهل-ی-حره‌م

باشێم گئچه‌ر هم نئیزه-وْ-فۇلاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

گۆل جیسمین اوْلدۇ ناوه‌ک-ی-پئیکانه بۇ نوْعی نیشان

گاهێ وۇرۇبلار تیغ-ی-کین، گه خنجه‌ر-وْ-تیغ-وْ-سنان

آهۇی-ی-زخم خوْرده تک، صئید اوْلدۇن ائئ تازه جوان

صئید اوْلمایان چوْخ زخم‌سیز، صیاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

قێللام نظاره جیسمیوه، بیر جای-ی-بوسه یوْخ منه

بسکی وۇرۇب اهل-ی-جفا، ای سرو-ی-قد؛ یاره سنه

اوْلمۇش سراپا قامه‌تێن، زخمیله روْزه‌ن-روْزه‌نه

یۆز وئردی یۆز غم بۇ دیل-ی-ناشاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

زۆلفۆن تئلینده قطرئی‌-ی-آلقان، دۇرۇب مرجان کیمی

سینه‌نده صف-صف ناوه‌ک-ی-پئیکانیله‌ر موْژقان کیمی

یاره نئجه یاره آچێب، گؤز لاله‌ی-ی-نوْعمان کیمی

بنزه‌ر قدین بیر سرنیگون، شیمشاده گلدیم آچ گؤزۆن

 

کرب-وْ-بلا ده یا حۆسئین، سوْلدۇ سیته‌مله گۆللـه‌رین

دۆشدۆ جفای خاریده‌ن، دیلده‌ن هامێ بۆلبۆللـه‌رین

«دیلریش» دئییر بۇ نوؤحه‌نی، یاده سالێر نیسگیلله‌رین

ائی بۇ غریبی سسلی‌یه‌ن، ایمداده گلدیم آچ گؤزۆن