میرزا یوسف شهابین مرثیه اشعاریندان بیر نئچه اؤرنه‌ک

شهاب تبریزلی و تانێنمێش مرثیه شاعیردی، اوْنۇن گؤزه‌ل نوحه‌له‌ری وار، آنجاق منیم ایندیسه اوْنۇن دیوانینا الیم چاتمادێ، ائله اوْنا گؤره اوْ دیه‌رلی شاعیریمیز دن بیر نئچه نوحه باشلانێشێ یازیلاریمدان بۇردا یازیرام، اوْلارا باخساز گؤره‌سیز شاعیر نه اؤنه‌ملی آثار یارادێب. نوحه‌له‌رکی تۆم آذربایجان یاس مجلیسله‌رینده اوْخۇنار و حضره‌ت زهرایه عایید نوحه‌سی اوْ سیده‌یه هم نوحه یئرینه اوْخۇنار و هم روضه:


حضره‌ت-ی-ابوالفضلین قارداشێندان یاردێم ایسته‌مه‌سی:

 

قوْل دۆشـدۆ، علـه‌م یاتــدێ اخـا لئشـگه‌ر الینـــده
قالـدێ باشێـم اوْن یئــددی نفـــه‌‌ر کافــه‌ر الینــده

دۆشدۆم یئره قوْلسۇز، یارالـێ سینـه شیکه‌ستـه
دوْروْ بــریمـی آلــدێ قـوْشـۇن، دستـه بئـده‌ستــه

جـــللاد-ی-جفــا پیشـــه بـــراده‌ر باشێــم اۆستـه
ایقــدام ائله‌ییــب قتلیـــم اۆچـۆن خنجـه‌ر الـینــده

ال گئتـــدی بـده‌نــده‌ن آتـام اوْغلـۇ علــه‌م الــده‌ن
ظۆلمیلــه وۇرولـدوم همـی باشدان همـی بئلدن

یوْل گؤزله‌مه‌سین قارداش حۆسئن، نازلێ سکینه
مشکیــم بلــه‌شیب قانـه سیتـه‌مگـه‌رله‌ر الینــده

...

بــۇ یئـــرده شهـابیلـــه اۇلـــوبلار چـــۆن عـــزادار
وار بــۇ ســؤزه شاهید قلـــه‌م-وْ-دفتــه‌ر الینــده
*

ــــــــــــــــــــــــــــــ‌سوْن‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

حضره‌ت-ی-فاطمه (س) نوحه‌سی – نوحه حضرت فاطمه زهرا (س):

 

آنا نعشینه دؤشـه‌نیب حـۆسئین         آنـا وای دئییـب حسـن آغـــلادێ

کفـه‌ن ایچـره ائیلــه سێـزێلـدادێ         باش آچێـب ابـاالحسـن آغــلادێ

آنــا وای دئییـب حسـن آغــلادێ

 

ایکی شـاهزادئـی-ی-خونجیگـه‌ر           ائـلــه گلــدی شیــوه‌نیلـــه دیلــــه

ایکی عنده‌لیـب-ی-شیکه‌سته پر           دییه‌سـه‌ن قـوْنۇبـدۇ سـوْلان گۆلــه

اوْلارێـــن فغــانـی غـــم آرتێـرێـــر           هامــێ بۆلبـۆلـه، گۆلـه، سۆنبـۆلـه

یئـری وار دییــه‌م بـۇ مـۆصیبـه‌تــه           گۆل-وْ-گۆلشـه‌ن-وْ-چمـه‌ن آغـلادێ

 

حسنئینیـــن ائیلـــه‌دی ناله‌سی          کفــه‌ن ایچـــره فاطیمـییـــه اثــه‌ر

آچێلێبــدی بنـد-ی-کفــه‌ن آچێـب           قوْلۇن اوْل بلاکئش-ی-خون‌جیگه‌ر

ائله چکدی سینـه‌یه جـان کیمی           حسنئینی تؤکدۆ سیرئشک-ی-تر

خانێمێـن اوْ کشـف-وْ-کـرامـه‌تیـن           اوْ جـــلالــه‌تیــن گــؤره‌ن آغــلادێ

 

نـه دلیلـلـه مـن ائلــه‌یـیــم بیــان           نـه ایمیـش جلالــه‌ت-ی-فاطیمــه

سالێب اهل-ی-عاله‌می حئیره‌ته           اوْ جـلال-وْ-شــوْکـه‌ت-ی-فاطیمــه

بــۇنــۇ بیر خــۇدای جهــان بیلیــر            کــی ندیـر شرافــه‌ت-ی-فـاطیمـه

اوْ شــرافــه‌تــه اوْ مــۆصیبــه‌تـــه          ائدیـب انجــوْم، انجوْمـه‌ن آغـلادێ

السلام علیکِ یا فاطمةالزهرا- التماس دعا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌سوْن‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

غریب ایمامی‌میزین نوحه‌سی - نوحه امام رضا (ع):

 

گل اوْغـۇل طـوسیـده مظلـوم اؤلـۆره‌م

اوْلمـۇشـام گؤر نئجه مسموم اؤلۆره‌م

غم گۆنۆ غمخاریم اوْغـۇل

گل اؤزۆن اوْل یارێم اوْغۇل

 

گـؤزله‌ریم گـؤزلیر اوْغۇل ایمدی سنی

یاده سـال بــۇ قـوْجــا وقتیمــده منـی

زهــر وئــردی منــه مــأمــون-ی-دنـی

گــل اوْغـۇل طـوسیده مظلـوم اؤلۆره‌م

 

سالـدێ دیلـده‌ن منـی زهـرین اثـه‌ری

درک قێـل سنـده بـۇ خونیـن جیگـه‌ری

خــوْشـــدۇر اوْلاده آتــــا دردیســـه‌ری

گـل اوْغـۇل طـوسیـده مظلـوم اؤلۆره‌م

 

گلمــه‌دی یانیمـه معصـومــه باجێـــم

آغلییئیـدی من-ی-مسمومـه باجێــم

قالـدێ حسره‌ت منه مظلومه باجێـم

گـل اوْغـۇل طوسیده مظلوم اؤلـۆره‌م

ــــــــــــــــــــــــ‌سوْن‌ــــــــــــــــــــــــ

 

 

*شهابین بۇ بئیتینه بنزه‌ر اوستاد شهرییارین دا بئله بیر بئیتی وار:

یازاندا «آل-ی-طاها» نؤوحه‌سیـن من

قله‌م گؤردۆم سێزێلدار ، دفته‌ر آغـلار

من نتوانستم اطلاعاتی از زندگی نامه شهاب پیدا کنم اگر کسانی اطلاع دارند خواهشمندم جهت آگاهی و دانستن زندگی این شاعر بزرگ آن را در اختیار همه بگذارند. وبلاگ اوْخشاما آمادگی انتشار تمام مطالب دوستان را در زمینه ادبیات مرثیه ای ترکی دارد.

 

 

شب عاشورا – میرزا یوسف شهاب

گل حسینون آنا جان گلدی شهادت گیجه سی/ زینبه ایله حمایت بوقیامت گیجه سی

باخورام هرطرفه ناله دی شیون سسیدی/ بر بلوک خوردا اوشاقدی العطش ناله سیدی

مین مصیبت اوخی بر زینبوین سینه سیدی/ گل اوزون اول منه همدم بو قیامت گیجه سی

بر طرفده آلوب آغوشه رباب اصغرینی/ گه باسور سینیه گاهی توکور اشک ترینی

گه اپور گوزلرینی گه قوریان لبلرینی  / گوروی بو گیجه دی ای آنا وصلت گیجه سی

لیلی پروانه کیمی شمع مصیبتده یانور/ باخور اکبر یوزینه طاقت و صبری تالانور

گه دورور اکبرینون باشینه حیران دولانور/بلوری دوشمز اله بربیله مهلت گیجه سی

غملییم غصه لیم چوخدی ملالیم بلوسن/ بیله بر وقته منی یاد ایلیوب نه گلوسن

بلورم سنده منیم تک آناجان غصه لوسن/ گل حسینه ایلیاخ ناله بو فرقت گیجه سی

هر سوزینده وار آنا قارداشمون غم اثری/ ویرور هر لحظه و هر آن شهادت خبری

نولاجاق بو گیجه نون بلمم آچلسا سحری/ یتمیه کاش آنا جان باشه بو وحشت گیجه سی

بولمورم خوردا اوشلاقلاری یغوم من باشما/ یا گیدوم خیمه سینه مونس اولوم قارداشیما

یا ویروم رخصت آنا حسرتیله گوز یاشما/ آغلوروم هانسی بر احوالهبو حسرت گیجه سی

نولی بو چولده گلوب بر گله سن شیونه سن/ باخاسان بو سوسوزوندان سارلان گلشنه سن

اولاسان بو گیجه بر مونس و همدم منه سن/ آنا یاد ایتسه قیزین خوشدی بو الفت گیجه سی

اوغلوین بو گیجه باشدان داغلوبدور کمکی/ بر بلوک عترت النده قالوب آخر اتکی

گل آنا گور نجه بر درده دوشوب تک بتکی/ یوخ فراغت اولا آسوده بو مهلت گیجه سی

او احبا که شهاب ایلدیلر یاد سنی/ اولارین مرحمتی ایتدی بو نظم محنی

سنده شکرانه سینه برده اوخی سر سخنی/ گل حسینون آنا جان گلدی شهادت گیجه سی

منبع عکس و نوحه آخر: http://yarpiz.blogsky.com/