زینب (س) فتلگه‌هده قارداشێنا نوحه دئییر- شاعر: یحیوی

در این نوحه که روز عاشورا خوانده می شود، مصراع " حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای" بعد از هر مصراع تکرار می شود و هنگامی که دسته عزاداری ظهر عاشورا وارد مسجد می شود، نوحه خوانی این نوحه را مداوم و بدون اینکه شاه‌بیئت آن توسط سینه زنان تکرار شود. خوانده میشود. و مناجات نیز گفته می شود. و این نوحه نیز از آن ماندگارهای ادبیات مرثیه است که اکثر مردم ترک لااقل بیتی از آن را حفظ هستند.

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

یــــارالارۇن آخــــــار قانــــــــــێ

ائــده‌ر گـــۆلنـــارێ مئیــدانــــێ

باجـۇن قۇربان باشــۇن هـانـــێ

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای


 

سینــوْن اۆستـه یاروْن چـوْخـدۇر

تمـــامـــــی نیــــزه-وْ-اوْخـــــدۇر

اؤپــه‌م بۆســه یئـــری یــوْخــدۇر

حۆسئینیـم وای حۆسئینیـم وای

 

سـۇسـۇز الـده اؤلــه‌ن قــارداش

یـارالـــێ جــان وئــره‌ن قــارداش

هانــێ اوْل پیـره‌هــه‌ن قارداش؟

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

سن اؤلـدۆن دۆشمنـۇن قالــدێ

سنـــی اؤلـــدۆردۆ کـــام آلــدێ

یــۆزۆ اۆستـــه نـده‌ن ســالــدێ

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

گـــره‌ک قـــان آغـلاسێـن زینـب

جـهــانــی داغـــلاسێــن زینــب

سنـه یاس ساخـلاسێــن زینـب

حۆسئینیم وای حۆسئینیـم وای

 

باشــۇن یـــوْخ ایشتیــاغـۇنـدان

اؤپـــه‌م قــارداش دوْداغــۇنــدان

اؤپــۆم قــوْی مــن آیاغــۇنـــدان

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

یئتیــــرره‌م نالـــه‌مـی عــرشــه

سینـوْن گـؤرره‌م دؤنـۆب فــرشه

آیــاق رددی ســالێـــب نقشـــه

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

بـۇلـود تک دوْلمــایایێــم نئیلیــم

پریشــان اوْلمـــایێــــم نئیلیــــم

باش آچێـب یوْلمــایێــم نئیلیــم

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

نـه بــی‌اینصـافیـمـیــش عــدوان

لیبــاســـۇن ائیلـئـیـیــــب تــالان

قـوْیــۇبــدور نعشــۇوو عــوریــان

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

ائدیــم قــوْی قانیلــه‌ن رنـگیـــن

بــۇ زۆلفیــم تــا تـاپـام تسـکیـن

تاپـام تسکیــن دگیــل مومـکون

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

بۇ نوحه‌نی عاشورا گۆنۆ دسته مچیده قایێدان دان سوْرا اوْخۇرلار و میناجات دا دییه‌رله‌ر، هامی قان آغلار، اۆره‌گ یاندیران بیر نوحه، اۆره‌گ یاندێران بیر دۇرۇمدا اوْخۇنسا اۆره‌گ قالار. بو نوحه ده ائله اوْ قالان آثاردان بیریدی، تۆرک تاپمازسان بۇندان لاپ آزێ بیر بئیت حیفظ اوْلمایا.