حضرت زینب اوشاقلاێنێن نوحه‌سی- نوحه پسران جناب زینب-شاعر: کهنموئی

زینبین روح-وْ-روانی، ائی عزیز-ی-جانـی قارداش

آل قبول ائیله باجۇندان، بۇ ایکی قۇربانێ قارداش


قالمێسان یالقۇز بۇ چؤلده، ائی پنـاه‌سیزلار پناهـی

یوْخدۇ اۇممود-ی-نجاتۇن، عاله‌مین اۇمۇد-ی-گاهـی

اؤلدۆرۆب هانسێ رعیت، بیر گۆناه‌سیز پادیشاهـی

بۇ ایشین دونیاده هرگیز، اوْلمایێب ایمکانی قارداش

 

هر آنا ائتدی اؤز اوْغلـۇن، دینینـه قـۇربان بـۇ چـؤلـده

اوْلدۇ عوْره‌ت‌له‌رده ظاهیر، پایه‌یئ ایمـان بـۇ چــؤلده

قطعه-قطعه دوْغرانێبدێر، وئردی اکبر جان بۇ چؤلـده

ائیله‌دی مجنون آناسێ، بینـه‌وا لئیـلانـی قــارداش

 

تؤحفـه هـر چند اوْلسا جوزئی، کم بها اوْلسا عیاری

اوْلمـاســا لایێـق حـوضـورئ آستـان-ی-شهـرییــاری

کسب ائده‌ر شأن-وْ-شرافه‌ت، آرتار عئزز-وْ-ائعتئباری

شــه رعیـت‌ده‌ن آلانــدا، تـؤحفـه‌یـئ ارزانی قارداش

 

سعی ائده‌ر دونیاده اینسان، مقصه‌د-وْ-مقصوده چاتسێن

وای اوْ بدبخته کی ایستیـر، دینینـی دونیـایـه سـاتسێـن

ایسته‌ر اوْغلانلار آناسێ، باشێـن عالـه‌مـده اۇجـالتسێن

نئیلیره‌م سنده‌ن سوْرا مـن، عیززه‌تـئ دونیانـی قـارداش

 

صفحه‌یئ روْخساره یازدێ، گؤزیاشێ سیررئ نهانی

سن کیمی قۇربانئ دینـه، زینبین قـۇربـانـدێ جـانـێ

بـۇ ایکـی طئفلـئ صغیـره، گلـدی آخــه‌رده گـۆمـانـی

عفو ائله یوْخدۇر، بیر آیری تؤحفه‌یئ شایانی قارداش

 

غۆنچه‌ده‌ن تازه گۆل آچدێ، بیر خزان اوْلمۇش چمه‌نده

بۇ ایکی طئفل ائتدی ناله، سن کؤمه‌کلیک ایستییه‌نده

اؤزلـه‌ری راضیـدی بـی‌شک، راضییــه‌م بــۇ امـره منــده

وار بـۇ ایصـرارین عـلاوه، اؤزگـه بی-ر عـونوانـی قارداش

 

شهر-ی-یثریبــده‌ن کنــاره، قافیلــه چێخمێشـدێ تـازه

گلـدی عبـدالـه بـۇیــۇردۇ، زینبـــا وئــــردیـــم ایـجــــازه

بـۇ ایکـی اوْغـلانـلارێمـــێ، وئــر فــدا میــرئ حئجــازه

اوْندا کی گؤردۆن کؤمه‌کسیز، تئشنه لب سولطانی قارداش

 

منده بیر قـۇربـان-ی-دینـه‌م، کـربـلا کـوه-ی-مینـادی

نئیله‌ییم دین وئرمه‌ییبدیر، عوْره‌ته ایـذن-ی-جهـادی

چاره‌سیزلیکده‌ن دۇتۇب، اوْد زینبیـن یانــدێ نهـادی

شاهد-ی-عادیلدی بۇردا، دیده‌یئ گیریانی قارداش

 

کربلانێن مکته‌بینـده درس-ی-عئشقـی سنـده‌ن آلـلام

فصل-ی-صبری پس وئره‌نده، حئیره‌ته دونیانی ساللام

صبره حئیرانـه‌م اؤزۆمــده، اؤلمــه‌ره‌م دونیــاده قالــلام

حنجه‌روندا من گـؤرن-ده، خنجـه‌ر-ی-بوْررانـی قـارداش

 

بۇ حیات-ی-عارییه‌تـده، ائیلــه‌رم چــوْخ ایستیفـاده

شورئش-وْ-غوْغانێ ساللام، مجلیس-ی-ابن‌زیـاده

کوه-وْ-صحرانی دوْلاننام، دسـت بستـه، پـا پییـاده

ائیله‌ره‌م روسوا جاهاندا، آل-ی-بوسئفیانی قارداش

 

کهنمـوئـی آختــارێـرسـان، گـر بـۇ دونیــاده سعــاده‌ت

کسب-ی-تقوا ائیله سنده، اوْلـدۇ تقـوا اهلـی راحه‌ت

بیر موسه‌لمان روز-وْ-شبده، ائیله‌سه هر نه عیباده‌ت

اوْلماسا تقواسی قالماز، مذهه‌ب-وْ-ایمانـی قارداش