قوْشۇن تؤکۆلۆب اخیامه اخا- زینبین یاردێم ایسته‌مه نوحه‌سی

استمداد حضرت زینب از برادر-شاعر: یحیوی

 

گل هارداسان قارداش آمان، تئز گل حۆسئینیم گل

دوْلدۇ خییامه کوفییان، تئز گل حۆسئینیم گل


 

آتلێ پییاده یۆز قوْیۇب، اخیامه هر یئرده‌ن

چێخمێش سمایه قوْرخۇلۇ، سسله‌ر عره‌بله‌رده‌ن

خێردا بالالار قوْرخۇشۇر، قارداش بۇ سسله‌رده‌ن

تا ائیله‌مه‌زله‌ر بیر زامان، تئز گل حۆسئینیم گل

 

بۇ های-وْ-هو، بۇ کئشمه‌کئش، زینب نده‌ن اؤلمه‌ز

سنده‌ن سوای هئچ کس منیم، احوالیمی بیلمه‌ز

هئی سسله‌ره‌م باعیث ندیر، قارداش سسین گلمه‌ز

گر یاتمێسان، یاتما اوْیان، تئز گل حۆسئینیم گل

 

بۇ خئیمه‌لرده بیر بؤلۆک اهل-ی-عیالون وار

السیز ایاغسیز طیفل وار، باشێ بلالون وار

تأخیر ائدیرسه‌ن بیلمیره‌م، هانسێ خییالون وار؟

بۇ سیرره باغرێم اوْلدۇ قان، تئز گل حۆسئینیم گل

 

عوْره‌ت‌له‌ره شرعه‌ن جهاد اوْلسئیدی ائیله‌ردیم

من دوْخته‌ر-ی-شیر-ی-خۇدایه‌م، جنگی باشلاردێم

حمله ائدیب بۇ لئشگه‌ری، نابود ائیله‌ردیم

اشراره وئرمه‌زدیم آمان، تئز گل حۆسئینیم گل

 

صبر ائت باجێ، صبر ائت باجی، ائی زار-وْ-دیلخه‌سته

ایمدادیوه گلله‌م سنین، آهیسته-آهیسته

دۇرماغا یارا یوْخ، سۆرۆنله‌م اللــه‌ریم اۆسته

قلبیم یانێر ائتمه بیان، تئز گل حۆسئینیم گل

 

بۇ هیممه‌ته، بۇ غئیره‌ته قۇربان باجۇن زینب

گلمه بۇ نوعی ریققه‌ته، قۇربان باجۇن زینب

چوْخدۇر یاران گئت راحه‌ته، قۇربان باجۇن زینب

بیره دییه‌م ائتمه گۆمان، تئز گل حۆسئینیم گل

 

یاز یحیوی ائفرادله‌ر، ایسته ولی حاجه‌ت

قصد-ی-زییاره‌تله مقام-ی-پاکه قێل نیت

بیر اربه‌عین باب-ی-حۆسئین اوْلسا سنه قیسمه‌ت

قبرینده قێل وئرد-ی-زبان، تئز گل حۆسئینیم گل