ایمامین باشێ اۆسته خانێم زهرا (س) نوحه دئییر-شاعر: مضطر

 

اوْغـلۇ اؤلــه‌ن آغلار بالا، مظلوم حۆسئینیم وای

قالدێ قاپێم باغلێ بالا، مظلوم حۆسئینیم وای


 

ائی گــۆل بــده‌نـی دوْغـرانان، عدوانه مئیداندا

اعضاسینین هر قیسمه‌تی، بیر گوشه مئیداندا

باشــێ تنــور-ی-خــولیده، جیسمــی بییابانـدا

اوْغلۇ اؤلـه‌ن آغلار بالا، مظلـوم حۆسئینیـم وای

 

اوْن یئتدی یئرده‌ن باشۇوا، ضربـه‌ت وۇرۇب اعـدا

سینه هارا؟ دؤرد مین یارا، یوْخ صاف یئری پئیدا

گؤرسین سنی بۇ حالیده، دؤزسین نئجـه زهرا

اوْغلۇ اؤله‌ن آغـلار بالا، مظلوم حۆسئینیـم وای

 

گـوْدال اوْلۇبدۇر مغسه‌لین، یاندێم حۆسئن یاندێم

نـاقیص اوْلۇب گؤرره‌م الون، یاندێم حۆسئن یاندێم

گئچسین چیراغی بجدلین، یاندێم حۆسئن یاندێم

اوْغلـۇ اؤلـه‌ن آغـلار بـالا، مظلـوم حـۆسئینیـم وای

 

پئیکـه‌ر هـارا؟ عـوریان قالا، زهرا سنه قۇربـان

تـوْپـراغلار اۆستینـده بـالا، زهــرا سنـه قۇربان

دۆشـدۆ حالیـم حالدان حالا، زهرا سنه قۇربان

اوْغلـۇ اؤله‌ن آغلار بالا، مظلوم حۆسئینیم وای

 

مئیلین ندیر اوْغلۇم حۆسئن؟ کشف ائیله زهرایه

بـۇردا قالێـم، یا مـن گئدیـم، مؤحنه‌تلـی صحرایـه

خولـــی تنورینــه و یــــا، دئیـــر-ی-نصـــارایـــــــه

اوْغلۇ اؤله‌ن آغـلار بالا، مظلــوم حۆسئینیــم وای

 

یــوْخ گئتسـه باشـۇن هر یانا، گلله‌م دالۇنجا من

زینب باجـۇنان یـان یــانــا، گللــه‌م دالــۇنجـا مـن

هیجــرانـه تـاب ائتمــه‌ز آنـا، گللـه‌م دالۇنجــا من

اوْغلـۇ اؤلـه‌ن آغـلار بالا، مظلوم حۆسئینیـم وای

 

گؤزه‌ل آدێ حۆسئین‌یمین، ذیکر اوْلسا هـر یئرده

زهــرا همــان مجلیســده‌دیر، قلبـی گلـــه‌ر درده

مضطــر تؤکــه‌ر گـؤز یاشێنـێ، ایندی همان فرده

اوْغلــۇ اؤلــه‌ن آغـلار بـالا، مظلوم حۆسئینیم وای