شاه بیتهای بدون متن

بیر نئچه گؤزه‌ل نوحه‌نین یالنێز شاه‌بئیتی یادێمدادێر و افسوسلار اوْلسۇن کی اوْلارێن متنینه الیم چاتمادێ. کیمسه‌ده بۇ نوحه‌له‌ر اوْلسا ایسته‌ییم وار لۆطف ائدیب اوْلارێن گؤنده‌رسین بۇ وبده اؤز آدێنا یایێلاجاق.


چند نوحه زیبا و ماندگار از همان دوران کودکی در ذهنم نقش بسته است که متاسفانه هنوز نتوانستم به متن آنها دسترسی داشته باشم و آنها را پیدا کنم. از تمامی علاقمندان اباعبدالله الحسین و دوستداران نوحه و ادبیات مرثیه ترکی خواهش دارم در صورت دسترسی داشتن به این نوحه ها که در زیر شاه‌بئیت آنها را می آورم. آنها را جهت درج در این وبلاگ با اسم خودشان برای ما بفرستند و یا هر نوحه که به نظرتان زیبا و ماندگار است. و در این وب باید درج شود.

 

"سۇ یوْخۇمدێ قێزلارۇندان، بیلیسه‌ن خجاله‌ته‌م من

مــن خئمییــه آپارمــا، بــۇ مکــانــدا راحـه‌تـــه‌م مـن"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"آی چێخدێ سۇدان باتدێ، اطفاله خبه‌ر چاتدێ

سۇ گؤزله‌مه‌سین قێزلار، عباس عله‌می یاتدێ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"گــل کــربــلا چــؤلۆنــده مینــایه یا محمد

مظلوم حۆسئینون آغلار سققایه یا محمــد"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"شیرمـردون یێخێلێـب توْپراغـا قارداش یارالێ

ائیله‌ره‌م سجده، جبینیم یارالێ، باش یارالێ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شامئ غریبان سؤال-جاوابێ (حضرت رقیه و امام حسین (ع))

"دئ گؤرۆم بۇ نیمه‌یئ شب قێزێم، یانێما نه عیلله‌ته گلمیسه‌ن

سن آت دؤشۆنده قوْوۇب قوْشۇن، بیلیره‌م شیکایه‌ته گلمیسه‌ن"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ای نـور-ی-عینیــم، منـــزیل موبــاره‌ک

بی‌کس حسینیـم، منـــزیل موبـــاره‌ک

 

لازێـم‌دێ یاتســۇن، بۆلبـۆل گــۆل اۆستــه

تا سایــه سالســۇن، بۆلبــۆل گۆل اۆستـه

دۇر سینـه‌مـه گــل، یاتمـــا کـــۆل اۆستـــه

ای نـــــور-ی-عینیـــم، منـزیـــل مــوبـاره‌ک

....

شاعر: حاج رضا صراف"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"من عزیز-ی-فاطیمه‌یه‌م فله‌ک، منه حۆرمه‌تۆن نده‌ن اوْلمادێ

اؤلــۆره‌م کنـارئ دمئشقیـده، باشێـم اۆستۆنه گله‌ن اوْلمادێ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ائی دست-ی-دیل روْباسێ، موشگول گوْشا اباالفضل

دسـت-ی-گیـرئه گـــوْشــایــه، جانـلار فـــدا ابــالفضـل"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"بـاشلانــدێ حــۆسئینیــن، ایـــام-ی-عــزاســی

سیزده‌ن کؤمه‌ک ایستیر، شاهێن شوْهه‌داسـی"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"گلمیشیک ائی شیعه‌له‌ر، شام-ی-غریبانه بیز

وئرمـه‌گـه باش ساغلێغـێ، زینب-‌ی-نالانه بیـز"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"دوْلانێر علی قێزێ مقتله‌لی، قـان ایچینده بیـر بده‌ن آختـارێر

یوْلۇن اۆسته قافیله لنگ اوْلۇب، باجێ قارداشا کفه‌ن آختارێر"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زینبیـن قـۇربانلارێن قارداش آماندێر سـال یوْلا

ائیله‌مه مأیوسی‌دیر، باشه دوْلاندێر سال یوْلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ