حضرت فاطمه روضه سی - کربلائی محمد باقر منصوری اردبیلی - موبایل اوچون بیر گورومسل فایل(فایل تصویری جهت گوشی موبایل)- ٣.١ مگ