حاج داوود علیزاده اردبیلی دن بیر نئچه گوزل مداحی ائندیرین

پس از کلیک بر روی نوحه مورد نظر در صفحه ای که باز می شود روی    کلیک کرده و در صفحه بعد روی لینکی که ارائه می شود جهت دانلود کلیک کنید.

مدینه ده ولید مجلسی ١ - حاج داوود علیزاده اردبیلی- ۴.١ مگ

مدینه ده ولید مجلسی ٢ - حاج داوود علیزاده اردبیلی - ۴ مگ

طفلان مسلم (ع) ١ - حاج داوود علیزاده اردبیلی - ۴ مگ

طفلان مسلم (ع) ٢ - حاج داوود علیزاده اردبیلی - ۴ مگ

حضرت علی اصغر (ع) ١ - حاج داوود علیزاده اردبیلی - ٣.٩ مگ

حضرت علی اصغر (ع) ٢ - حاج داوود علیزاده اردبیلی - ۴ مگ

امام سجاد (ع) خطبه سی اموی مسجدینده ١ - حاج داوود علیزاده - ۴.١ مگ

امام سجاد (ع) خطیه سی اموی مسجدینده ٢ - حاج داوود علیزاده - ۴.١ مگ

حضرت رقیه (س) نوحه سی - حاج داوود علیزاده اردبیلی - ٨٩٣ ک.ب

حضرت قاسم روضه سی ١ - حاج داوود علیزاده اردبیلی - ٣.٩ مگ

حضرت قاسم روضه سی ٢ - حاج داوود علیزاده اردبیلی - ۴ مگ

حضرت علی اکبر (ع) روضه سی  ١ - حاج داوود علیزاده اردبیلی - ۴.١ مگ

حضرت علی اکبر (ع) روضه سی ٢ - حاج داوود علیزاده اردبیلی -٣.٩ مگ

مصیبت یتیم (حضرت رقیه مصیبتی) ١ - حاج داوود علیزاده اردبیلی٩ مگ

مصیبت یتیم (حضرت رقیه مصیبتی) ٢ - حاج داوود علیزاده اردبیلی - ٩.١ مگ

علی اکبر (ع) - حاج داوود علیزاده- 140 kb

امید-ی-حرم اباالفضل - حاج داوود علیزاده - 230 kb

 اکبریم گل- حاج داوود علیزاده اردبیلی - ٩١٧ kb

حاج داوود علیزاده اردبیلی 1 - ۴.٣ مگ

حاج داوود علیزاده اردبیلی ٢ - ٢.١ مگ

حاج داوود علیزاده اردبیلی ٣ - ۵.٨ مگ

حاج داوود علیزاده اردبیلی ۴ - ٣.۵ مگ