حاج محمد باقر تمدنی (تمدن) دان بیر نئچه کاسئت ائندیرین

پس از کلیک بر روی نوحه مورد نظر در صفحه ای که باز می شود روی   کلیک کرده و در صفحه بعد روی لینکی که ارائه می شود جهت دانلود کلیک کنید

حضرت رقیه (س) روضه سی - 6.8 مگ

حضرت صغری (س) روضه سی - 7.8 مگ

گلمیشه م ایمداده اویان اباالفضل -اباالفضل- حاج سلیم - حاج تمدن - 935 kb

حضرت علی (ع) - حاج محمد باقر تمدن - ۴.١ مگ

طشت گذاری (امام حسین (ع)مین قارداشلیغی عبدالله - علی اصغر آناسی روبابین اوخشامالاری) - حاج محمد باقر تمدن - ٧.٣ مگ

حضرت قاسم (ع) روضه سی - حاج محمد باقر تمدن - ٧.۵ مگ

حضرت علی اکبر (ع) روضه سی - حاج محمد باقر تمدن - ٧.٨ مگ

حضرت ابوالفضل (ع) ٢ - نوحه - حاج سلیم - حاج تمدن۴.١ مگ (ای منی آواره قویان ابالفضل - گلمیشه م ایمداده اویان ابالفضل)

 حضرت فاطمه زهرا(س) روضه و اوْخشاماسێ حاج سلیم موذن و حاج تمدن  4 مگ

شامئ غریبان - حضرت رقیه (س) - حاج محمد باقر تمدن - ٧.٨ مگ 

حضرت فاطمه (س) مصیبتی - حاج محمد باقر تمدن - ٧.٨ مگ

حضرت ابوالفضل (ع) امان نامه سی- حاج محمد باقر تمدن - ٧.٨ مگ (امان نامه شعری)

ای منی آواره قویان ابالفضل - سلیم -تمدن- ١.٩ مگ

حضرت امام حسین (ع) - حاج تمدن - ٧.٧ مگ