صحاف- عاشورا صبحی

عاشورا صوبحو

 

حاج محمد حسین جنتی مقام (صحاف) – کتاب: منشور عاشورا جلد سوم – ص 154

 

چیخما ائی گون! گل بو گون ائیله حیمایت زینبه

آشکار اولسان اولور برپا قیامت زینبه

 

پرده-ی-ظلمتده ن اگر اولسان، سن بوگون ای گون کنار

آل-ی-طاهایه اولور اوضاع-ی-محشر آشکار

بیر بئله گونده اگر، بیلسه ن طلوعونده نه وار

ائیله سن مطلق بو صحراده اعانت زینبه

 

لئشگر-ی-کفر و ضلالت بئیرق-ی-ظولمین ووروب

بو بیاباندا مقابیل نوریله ظولمت دوروب

سن طلوع ائتسه ن بوگون زینب گونو ائیله ر غروب

کربلا دشتی اولور محشرده ن آیت زینبه

 

نوریویله سن اگر سالسان حجاباته شفق

غرق اولور دریای غمده ساکنان-ی-نه طبق

باش آچار زهرا گلیر فریاده و داده ما خلق

کشف اولور سرَ قیامتده ن علامت زینبه

 

بو گونون وضعیتینده ن اولسان ائی گون باخبر

اولماسان هرگز بو ظولمت پرده سینده ن جلوه گر

مشرق-ی-غمدن بو گون ای گون عیان اولسان اگر

ائیله سن بی شک هامی آفاقی ظولمت زینبه

/ 0 نظر / 2 بازدید