شهریار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«حۆسئینین» نؤوحه‌سین «دلریش» یازاندا

مۆسه‌لمـان سهـل دیـر کـی کافــه‌ر آغــلار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کوْر اوْلمۇش گؤزله‌رین، قان دۆتدۆ «شیمرین»

کــی گـؤرســۆن اؤز الـینـــده خنـجــه‌ر آغــلار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«حۆسئینین» کؤینه‌گی «زهرا» الینده

چکه‌ر قێهـا قییامـه‌ت، محشـه‌ر آغــلار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آتـــانـــدا « حــرملــه »، اوْخ کـــربــــلاده

گؤرئیدین دۆشمه‌ن آغلار، لئشکه‌ر آغلار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــۇجـــاغێنـدا، گــؤرئیــــدین «ام لیــلا»

آلێــب نعــش-ی-«علــیّ‌اکبــر» آغـــلار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«رباب»، نیسگیل دؤشۆنده سۆد گؤرنده

«علـــیّ‌اصغــری» یــاد ائیـلـــه‌ر آغــــلار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشێنــدا کاکــوْل-ی-«اکبر» هواسی

یئل آغلار، سۆنبۆل آغلار، عنبر آغـلار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یازاندا «آل-ی-طاها» نؤوحه‌سیـن من

قله‌م گؤردۆم سێزێلدار ، دفته‌ر آغـلار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«علی»، شقق-وْ-القمه‌ر، مئحراب تیلیت قان

قـۇلاق وئــر، مسجیـد اوْخشـار منبــه‌ر آغـلار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«علــی» دن «شهریار»، سن بیر ایشاره

قۇجاقـلار قبــری ، «مالک اشــتر» آغــلار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آغ کؤینه‌ک

1387/10/1

/ 0 نظر / 1201 بازدید